DSMA06 Římské reálie

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 A24
Předpoklady
!( OBOR ( DST ) && TYP_STUDIA ( B ))
Alespoň základní orientace v římských politických dějinách. Alespoň základní znalost latiny vítána.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je obeznámit studenty s různými aspekty každodenního života v římské republice i v obdobích císařství.
Student se naučí správně používat a překládat pojmy z různých oblastí římského soukromého života.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude:
- disponovat důkladnými znalostmi římského způsobu života, které mu umožní lépe porozumět vývoji římských dějin a římskému myšlení;
- schopen kriticky posoudit přesnost využití římských reálií v literatuře, krásném umění nebo filmu.
Osnova
 • 1) Prameny a literatura; význam výzkumu oblasti zničené výbuchem Vesuvu r. 79 pro poznání římského soukromého života.
 • 2) Bydlení - město I (soukromý městský dům)
 • 3) Bydlení - město II (insulae).
 • 4) Bydlení - venkov (villa rustica, villa urbana, zahrady).
 • 5) Výzdoba a zařízení domu.
 • 6) Zemědělství (nástroje, pěstování plodin, chov zvířat).
 • 7) Stravování (potraviny, nápoje), hostiny a zábava.
 • 8) Řemesla, obchod, živnostenské spolky, nakupování (trhy, restaurace).
 • 9) Odívání, obutí I (typy oděvu, obuvi)
 • 10) Odívání, obutí II (látky, šperky, kosmetika, účesy).
 • 11) Denní rytmus (počítání času, denní činnosti); hygiena (lázně, péče o tělo, toalety, kanalizace a vodovody, nakládání s odpadem).
 • 12) Kalendář, hry, svátky.
 • 13) Doprava, komunikace (vozy; dopisy, psací potřeby); knihy a knihkupectví.
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLER, I,. von. Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. Die römischen Privataltertümer. München 1911.
 • WEEBER, Karl-Wilhelm. Alltag im Alten Rom : das Leben in der Stadt. 4., verbesserte Auflage der. Mannheim: Albatros, 2011. 447 stran. ISBN 9783538076235. info
 • WEEBER, Karl-Wilhelm. Alltag im Alten Rom : das Landleben : ein Lexikon. Vollständig überarbeitete. Darmstadt: Primus Verlag, 2012. 312 stran. ISBN 9783534253869. info
  doporučená literatura
 • JOHNSTON, Harold Whetstone. The Private Life of the Romans. Chicago: Scott, Foresman and Company, 1909. Dostupné online: http://www.gutenberg.org/files/40549/40549-h/40549-h.htm
 • Der Neue Pauly/The New Pauly (on-line, databáze ÚKS)
 • GROH, V. Starý Řím. Praha, 1931. info
 • CHRIST, Karl. Die Römer : eine Einführung in ihre Geschichte und Zivilisation. 2. Aufl. München: C.H. Beck, 1978. 316 s. ISBN 3406302521. info
 • BURIAN, Jan. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 285 s. URL info
 • SCULLARD, H. H. Festivals and ceremonies of the Roman Republic. First published. Ithaca, New York: Cornell University Library, 1981. 288 stran. ISBN 0801414024. info
 • DALBY, Andrew. Food in the ancient world from A to Z. 1st pub. London: Routledge, 2003. xvi, 408. ISBN 0415232597. info
 • KEPARTOVÁ, Jana. Češi v Pompejích 1748–1948: kulturněhistorická studie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-292-7.
 • KEPARTOVÁ Jana. Pompeje v Čechách 1748–1948: kulturněhistorická studie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021. ISBN 978-80-7603-258-3.
Výukové metody
Seznámení s jednotlivými vyjmenovanými oblastmi pomocí přednášek a četby ukázek z pramenů, zejména takových, jako je poezie, drama, soukromá korespondence, satira, antický román.
Na obrázcích se budou studenti učit poznávat a pojmenovávat jednotlivá zařízení domu, součásti oděvu atd.
Metody hodnocení
Přednesení aktuality.
Písemný test, který prověří také znalost latinské terminologie.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti Dějin starověku v jednooborovém a hlavním plánu ukončují zkouškou!
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/DSMA06