ETBB101 Evropská etnologie jako badatelský diskurz

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lozoviuk, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 2. 4. 14:00–17:40 J31, Čt 30. 4. 14:00–17:40 J31, Čt 7. 5. 14:00–17:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje genezi evropské etnologie jako vědecké disciplíny, která zde bude pojímána jako specificky středoevropský příspěvek ke studiu kulturně podmíněného jednání v komplexních industriálních společnostech. V rovině konkrétních příkladů bude naznačena přínosnost konceptu evropské etnologie pro studium českého resp. středoevropského prostředí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni orientace v konceptu evropské etnologie a základních vývojových fázích této vědecké disciplíny, bude schopen definovat zásadní metodologické přístupy, vývojové trendy a tendence.
Osnova
 • 1. Unipolární a polipolární pojetí etnologie/antropologie.
 • 2. Evropská srovnávací etnologie z hlediska historického vývoje.
 • 3. Metody a epistemologické pozadí evropské etnologie.
 • 4. Etnologie moderních masových společností.
 • 5. Výzkum urbánního prostředí z evropské srovnávací perspektivy.
 • 6. Interetnické vztahy a jejich studium evropskou etnologií.
 • 7. Studium interkulturní komunikace z pozice evropské etnologie.
 • 8. Pohraničí jako předmět etnologického studia.
Literatura
  doporučená literatura
 • Erixon S.: 1967, European Ethnology in our Time, In: Ethnologie Europaea č.1, s. 3-11.
 • JEŘÁBEK, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 206 s. Etnologické materiály 2. ISBN 978-80-210-6624-3. info
 • BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007. 284 s. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007. 284 s. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • KASCHUBA, Wolfgang. Einführung in die europäische Ethnologie. 3. Aufl. München: C.H. Beck, 2006. 284 s. ISBN 3406504620. info
 • LOZOVIUK, Petr. Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. 189 s. ISBN 8071947520. info
Výukové metody
Přednášky, seminární práce, diskuze.
Metody hodnocení
Písemný test.
Informace učitele
Erixon S.: 1967, European Ethnology in our Time, In: Ethnologie Europaea č.1, s. 3-11. Kaschuba, W.: 1999, Einführung in die Europäische Ethnologie, München. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska [Jeřábek Richard, Brouček Stanislav, Tyllner Lubomír (eds.)], 3 díly, Praha 2007. Lozoviuk P.: 2005, Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě, Pardubice. Lozoviuk P.: 2016 „Etnologie je filozofií budoucnosti.“ R.F. Kaindl a pozapomenuté počátky evropské etnologie, In: Český lid 103, č. 2, s. 437-450. Nový I., Schroll-Machl S.: 2015, Interkulturní komunikace: Češi a Němci, Praha.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ETBB101