CJDY19 Textová příprava

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Mgr. Michal Starke, Docteur es Lettres (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Předpoklady
CJDY10 Doktorský seminář VIII
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je přípravou na psaní disertační práce. Studenti pracují individuálně.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně pracovat na dlouhodobém vědeckém projektu;
- psát disertační práci;
- reagovat na odborné posouzení vlastního textu.
Osnova
  • - analýza literatury;
  • - excerpce dat;
  • - psaní práce.
Literatura
  • v závislosti na volbě tématu
  • Literatura je předepsána individuálně.
Výukové metody
Seminář probíhá formou pravidelných konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Studenti předkládají kapitoly disertační práce svým vedoucím.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.