CJDY19 Textová příprava

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Mgr. Michal Starke, Docteur es Lettres (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJDY10 Doktorský seminář VIII
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je přípravou na psaní disertační práce. Studenti pracují individuálně.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně pracovat na dlouhodobém vědeckém projektu;
- psát disertační práci;
- reagovat na odborné posouzení vlastního textu.
Osnova
  • - analýza literatury;
  • - excerpce dat;
  • - psaní práce.
Literatura
  • v závislosti na volbě tématu
  • Literatura je předepsána individuálně.
Výukové metody
Seminář probíhá formou pravidelných konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Studenti předkládají kapitoly disertační práce svým vedoucím.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/CJDY19