DSMA06 Římské reálie

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 A21
Předpoklady
!( OBOR ( DST ) && TYP_STUDIA ( B ))
Alespoň základní orientace v římských politických dějinách. Alespoň základní znalost latiny vítána.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je obeznámit studenty s různými aspekty každodenního života v římské republice i v obdobích císařství.
Student se naučí správně používat a překládat pojmy z různých oblastí římského soukromého života.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude:
- disponovat důkladnými znalostmi římského způsobu života, které mu umožní lépe porozumět vývoji římských dějin a římskému myšlení;
- schopen kriticky posoudit přesnost využití římských reálií v literatuře, krásném umění nebo filmu.
Osnova
 • 1) Prameny a literatura; význam výzkumu oblasti zničené výbuchem Vesuvu r. 79 pro poznání římského soukromého života.
 • 2) Bydlení I - město (soukromý městský dům, jeho výzdoba; insulae).
 • 3) Bydlení II - venkov (villa rustica, villa urbana, zahrady; zařízení domu).
 • 4) Zemědělství (hist. vývoj, pěstování plodin, chov zvířat).
 • 5) Stravování (potraviny, nápoje), hostiny a zábava.
 • 6) Řemesla, obchod, živnostenské spolky, nakupování (trhy, restaurace).
 • 7) Odívání, obutí; látky, šperky, kosmetika, účesy.
 • 8) Denní rytmus (počítání času, denní činnosti), hygiena (lázně, péče o tělo, toalety, kanalizace a vodovody, nakládání s odpadem).
 • 9) Kalendář, hry, svátky.
 • 10) Doprava, komunikace (vozy; dopisy, psací potřeby); knihy a knihkupectví.
 • 11) Exkurze.
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLER, I,. von. Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. Die römischen Privataltertümer. München 1911.
 • WEEBER, Karl-Wilhelm. Alltag im Alten Rom : das Landleben : ein Lexikon. Vollständig überarbeitete. Darmstadt: Primus Verlag, 2012. 312 stran. ISBN 9783534253869. info
 • WEEBER, Karl-Wilhelm. Alltag im Alten Rom : das Leben in der Stadt. 4., verbesserte Auflage der. Mannheim: Albatros, 2011. 447 stran. ISBN 9783538076235. info
  doporučená literatura
 • Der Neue Pauly/The New Pauly (on-line, databáze ÚKS)
 • JOHNSTON, Harold Whetstone. The Private Life of the Romans. Chicago: Scott, Foresman and Company, 1909. Dostupné online: http://www.gutenberg.org/files/40549/40549-h/40549-h.htm
 • DALBY, Andrew. Food in the ancient world from A to Z. 1st pub. London: Routledge, 2003. xvi, 408. ISBN 0415232597. info
 • SCULLARD, H. H. Festivals and ceremonies of the Roman Republic. First published. Ithaca, New York: Cornell University Library, 1981. 288 stran. ISBN 0801414024. info
 • CHRIST, Karl. Die Römer : eine Einführung in ihre Geschichte und Zivilisation. 2. Aufl. München: C.H. Beck, 1978. 316 s. ISBN 3406302521. info
 • BURIAN, Jan. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 285 s. URL info
 • GROH, V. Starý Řím. Praha, 1931. info
Výukové metody
Seznámení s jednotlivými vyjmenovanými oblastmi pomocí přednášek a četby ukázek z pramenů, zejména takových, jako je poezie, drama, soukromá korespondence, satira, antický román.
Na obrázcích se budou studenti učit poznávat a pojmenovávat jednotlivá zařízení domu, součásti oděvu atd.
Metody hodnocení
Odevzdání krátkého referátu.
Písemný test, který prověří také znalost latinské terminologie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2022.