FAVMKa03 Magisterský seminář III

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 14 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kos (cvičící)
Mgr. Jitka Lanšperková (cvičící)
Mgr. Ondřej Pavlík (cvičící)
Mgr. Kateřina Šardická (cvičící)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Předpoklady
FAVMPa02 Mag. sem. II || FAVMKa02 Mag.sem. II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen k absolvování ve 3. semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Třetí z cyklu čtyř seminářů věnovaných postupné přípravě magisterské práce.
Osnova
  • Zpracování pracovní verze celé práce.
Literatura
  • Literatura dle zadání.
Výukové metody
Konzultace, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet.
Navazující předměty
Informace učitele
https://fav.phil.muni.cz/studium/magisterske-navazujici-studium/realizace-magisterske-zaverecne-prace
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.