HV_15a Collegium musicum - smíšený sbor

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Špaček (přednášející)
Mgr. Michaela Horváthová (pomocník)
Mgr. Paulína Kaššová (pomocník)
Mgr. Karolína Pavloková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 N41
Předpoklady
Obvykle není požadována žádná zvláštní pěvecká zručnost. Je třeba pouze umět intonovat a dodržovat rytmus. Uvítám také šikovného klavíristu / klavíristku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/180, pouze zareg.: 0/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurs je zaměřen na rozvíjení praktických hudebních aktivit studentů. Soustředí se na nácvik hudebních skladeb dle momentálních nástrojových a hlasových možností a jejich interpretační analýzu. Kurs je doplněn společnými návštěvami významných hudebních a hudebně dramatických představení mimo Brno, především v Praze, Bratislavě, Vídni a Budapešti. Součástí kursu je i závěrečný koncert.
Výstupy z učení
schopnost zpěvu sborových skladeb z různých stylových období.
Osnova
  • Během semestru probíhají zkoušky, případně seminární schůzky s učitelem. Více viz "Informace učitele".
Literatura
  • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 7. rev. a dopl. vyd., v Edit. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000, 202 s. ISBN 8086385019. info
  • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995, 146 s. ISBN 80-706-7496-2. info
Výukové metody
skupinové projekty
domácí úkoly
procvičování
exkurze
zkoušky
Metody hodnocení
Podmínkou závěrečného hodnocení je účast na zkouškách a na závěrečném/závěrečných vystoupení(ch).
Informace učitele
Předmět Collegium musicum se dělí na tyto jednotlivé předměty: VH_15a smíšený sbor, VH_15b mužský sbor, VH_15c orchestr, VH_15d komorní sbor, VH_15e klavír pro začátečníky, VH_15f klavír pro pokročilé, VH_15g hudba po roce 1945.
Smíšený sbor zpívá různorodý repertoár českých i světových autorů. Zkoušky budou probíhat ve středu od 15:50 do 19:05. Z technických důvodů (připrava učebny) prosím přicházejte až od 16:00, začínat budeme okolo 16:10 až 16:15. Pokud se přihlásí i nějaký schopný klavírista či klavíristka, můžeme udělat i něco s klavírem (Smetana, Stravinskij, Glass...).
Na zkoušky je třeba chodit a nechybět. Případnou absenci je třeba nahlásit e-mailem nejpozději 24 hodin před začátkem zkoušky, a to výhradně na adresu smiseny.sbor@gmail.com (abychom mohli v případě epidemie či jiného důvodu masové neúčasti zkoušku včas zrušit). Absence se omlouvá pouze v případě cestování, nemoci a vlastních hudebních aktivit (automaticky), po dohodě s vyučujícím také v případě kolize se zaměstnáním. V případě nachlazení účast na zkouškách výslovně zakazuji - kazí to hlas a nakazí to ostatní; povinnost omluvy předem nicméně ve všech případech zůstává. Žádné omluvenky od lékařů či šéfů nenoste, collegium je postaveno na důvěře. Při neomluvené absenci nelze předmět úspěšně ukončit.
Doporučuji všem prostudovat si v relevantních slovnících a historických příručkách historii fenoménu "collegium musicum" (např. http://en.wikipedia.org/wiki/Collegium_musicum nebo www.grovemusic.com – tento je přistupný pouze ze sítě MU). V našem případě půjde o amatérské muzicírování a zároveň zájmový hudebně – kulturní klub. Tradici mají společné vypravy na vybraná operní představení a koncerty v Brne, ale i do Prahy, Vídně, Bratislavy, Budapešti i jinam. Pozvánky na tyto vylety budu v patřičném předstihu rozesílat e-mailem, nejsou povinné.
Muže, kteří si ve zpěvu věří, prosím, aby zvážili rovněž účast v předmětu VH_15b a VH_15bcv, kterým je mužský pěvecký sbor.
Sbor vystupuje pod názvem Akademický smíšený pěvecký sbor Pečman a jeho historicky první vystoupení lze zhlédnout zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PLERgykWuDYYpiQeNs1uSCOjhcw8zV5BkU
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.