HV_15a Collegium musicum - smíšený sbor

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan Špaček (přednášející)
Mgr. Barbora Buliščaková (pomocník)
Mgr. Michaela Horváthová (pomocník)
Mgr. Paulína Kaššová (pomocník)
Mgr. Karolína Pavloková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Alena Albíniová
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 N21, kromě St 15. 11.
Předpoklady
Obvykle není požadována žádná zvláštní pěvecká zručnost. Je třeba pouze umět intonovat a dodržovat rytmus. Uvítám také šikovného klavíristu / klavíristku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 112/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurs je zaměřen na rozvíjení praktických hudebních aktivit studentů. Soustředí se na nácvik hudebních skladeb dle momentálních nástrojových a hlasových možností a jejich interpretační analýzu. Kurs je doplněn společnými návštěvami významných hudebních a hudebně dramatických představení mimo Brno, především v Praze, Bratislavě, Vídni a Budapešti. Součástí kursu je i závěrečný koncert.
Výstupy z učení
schopnost zpěvu sborových skladeb z různých stylových období.
Osnova
  • Během semestru probíhají zkoušky, případně seminární schůzky s učitelem. Více viz "Informace učitele".
Literatura
  • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 7. rev. a dopl. vyd., v Edit. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000, 202 s. ISBN 8086385019. info
  • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995, 146 s. ISBN 80-706-7496-2. info
Výukové metody
skupinové projekty
domácí úkoly
procvičování
exkurze
zkoušky
Metody hodnocení
Podmínkou závěrečného hodnocení je účast na zkouškách a na závěrečném/závěrečných vystoupení(ch).
Informace učitele
V podzimním semestru 2023 proběhne první zkouška 20. září. Zkoušky odpadnou z důvodu jiných akcí se studenty apod.: 27. září 2023

Předmět Collegium musicum se dělí na tyto jednotlivé předměty: VH_15a smíšený sbor, VH_15b mužský sbor, VH_15c orchestr, VH_15d komorní sbor, VH_15e klavír pro začátečníky, VH_15f klavír pro pokročilé, občas také VH_15g hudba po roce 1945.

Smíšený sbor zpívá různorodý repertoár českých i světových autorů. Zkoušky probíhají v čase podle rozvrhových informací v ISu. Pokud se přihlásí i nějaký schopný klavírista či klavíristka, můžeme udělat i něco s klavírem (Smetana, Stravinskij, Glass...). Především bych rád nastudoval Stravinského Žalmovou symfonii, kdybych měl ochotného doprovazeče a korepetitora z řad studentů.

Na zkoušky je třeba chodit a nechybět. Případnou absenci je třeba nahlásit e-mailem nejpozději 24 hodin před začátkem zkoušky, a to výhradně na adresu smiseny.sbor@gmail.com (abychom mohli v případě epidemie či jiného důvodu masové neúčasti zkoušku včas zrušit). Absence se omlouvá pouze v případě cestování, nemoci a vlastních hudebních aktivit (automaticky), po dohodě s vyučujícím také v případě kolize se zaměstnáním. V případě nachlazení účast na zkouškách výslovně zakazuji - kazí to hlas a nakazí to ostatní; povinnost omluvy předem nicméně ve všech případech zůstává. Žádné omluvenky od lékařů či šéfů nenoste, collegium je postaveno na důvěře. Při neomluvené absenci nelze předmět úspěšně ukončit.

Doporučuji všem prostudovat si v relevantních slovnících a historických příručkách historii fenoménu "collegium musicum" (např. http://en.wikipedia.org/wiki/Collegium_musicum nebo www.oxfordmusiconline.com – tento je přistupný pouze ze sítě MU). V našem případě půjde o amatérské muzicírování a zároveň zájmový hudebně – kulturní klub. Tradici mají společné výpravy na vybraná operní představení a koncerty v Brne, ale i do Prahy, Vídně, Bratislavy, Budapešti i jinam. Pozvánky na tyto vylety budu v patřičném předstihu rozesílat e-mailem, nejsou povinné. Tyto vyjížďky se nicméně postupně rozrostly až do samstatného předmětu exkurze HV_105b.

Muže, kteří si ve zpěvu věří, prosím, aby zvážili rovněž účast v předmětu HV_15b, kterým je mužský pěvecký sbor.

Sbor vystupuje pod názvem Akademický smíšený pěvecký sbor Pečman a jeho historicky první vystoupení lze zhlédnout zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PLERgykWuDYYpiQeNs1uSCOjhcw8zV5BkU

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.