PJN109 Základy práva pro slavisty II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 D33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem v jeho základním rozsahu. Výuka na přednáškách směřuje k nabytí vědomostí tvořících teoretický základ oboru a k dovednosti orientovat se v zákonné úpravě a aplikovat ustanovení zákona. Na konci tohoto kursu budou studenti schopni porozumět v základech právní úpravě ve vybraných oblastech.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti budou schopni orientovat se na základní úrovni v soukromoprávních předpisech a v některých veřejnoprávních předpisech a dokáží je aplikovat na konkretní případy z praxe.
Osnova
  • 1. Úvod do právní komparatistiky 2. Konstrukce občanského a obchodního práva v ČR, Polsku a Ruské federaci 3. Obchodní společnosti v ČR, Polsku a Rusku 4. Obchodní firma, obchodní rejstřík 5. Smlouvy v českém, polském a ruském právu 6. Spory 7. Základy pracovního práva 8. Finanční právo v ČR, Polsku a Ruské federaci 9. Daňové právo v ČR, Polsku a Ruské federaci I 10. Daňové právo v ČR, Polsku a Ruské federaci II 11. Základy pracovního práva v ČR, Polsku a Ruské federaci 12. Základy konsulární služby
Literatura
    povinná literatura
  • Studijní materiály v IS
    doporučená literatura
  • MRKÝVKA, Petr, Vladimír TÝČ, Damian CZUDEK, Michal KOZIEŁ, Bohuslav HALFAR, Pavel GODICKÝ a Jana MARTINÍKOVÁ. Law. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. 98 s. Series of Textbooks Faculty of Economics. ISBN 978-80-248-3986-8. info
Výukové metody
Přednášky mají účel poznávací
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou. Zkušební otázky jsou obsahově pokryty přednáškami.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.