DSMB23 Římské reálie - workshop

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Antoš (přednášející)
Mgr. Tereza Antošovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Mirón Jurík (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Slažanská (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 10:00–13:40 A21
Předpoklady
! DSMgrB20 Římské reálie-workshop
Vítána alespoň základní orientace v dějinách starověkého Říma.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 65 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty experimentální (přímou) metodou s vybranými aspekty každodenního života ve starověkém Římě. Praktická rekonstrukce se zaměří na oblast starořímské domácnosti, stolování, odívání a vzdělávání.
Studentům bude poskytnut základní teoretický výklad ke každé oblasti a následně si osvojí dobové výrobní postupy, jejichž pomocí budou moci vytvořit vlastní dobový oděv, šperk apod.
Předmět rozšiřuje výuku předmětu DSMgrA06 Římské reálie o praktickou složku, pro zápis workshopu ale není zápis/absolvování DSMgrA06 vyžadováno (a naopak).
Výstupy z učení
Díky experimentální formě výuky studenti hlouběji pochopí realitu všedního života v období starověkého Říma.
Budou seznámeni s metodami, praxí a úskalími dnes populárního trendu rekonstrukce historie ("živé historie").
V případě současného absolvování předmětu DSMgrA06 Římské reálie si obohatí tradiční teoretický výklad a čtení dobových textů o praktické dovednosti.
Osnova
 • Tematické bloky:
 • 1. Vybavení domácnosti
 • 2. Domácí kult
 • 3. Odívání, obuv, účesy, kosmetika, šperky
 • 4. Vzdělávání, školní pomůcky
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLER, I,. von. Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. Die römischen Privataltertümer. München 1911.
 • WEEBER, Karl-Wilhelm. Alltag im Alten Rom : das Leben in der Stadt. 4., verbesserte Auflage der. Mannheim: Albatros, 2011, 447 stran. ISBN 9783538076235. info
 • WEEBER, Karl-Wilhelm. Alltag im Alten Rom : das Landleben : ein Lexikon. Vollständig überarbeitete. Darmstadt: Primus Verlag, 2012, 312 stran. ISBN 9783534253869. info
 • JOHNSTON, Harold Whetstone. The Private Life of the Romans. Chicago: Scott, Foresman and Company, 1909. Dostupné online: http://www.gutenberg.org/files/40549/40549-h/40549-h.htm
  doporučená literatura
 • BURIAN, Jan. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970, 285 s. URL info
 • Der Neue Pauly/The New Pauly (on-line, databáze ÚKS)
Výukové metody
Přednášky, dílna (výroba replik římských předmětů).
Studentům budou poskytnuty nástroje a představeny postupy; spotřební materiál (např. látku na oděv) si každý pořizuje na míru na své náklady.
Metody hodnocení
Zápočet získají studenti za aktivní účast a zhotovení jednoho předmětu dle vlastního výběru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.