ISKB36 Kreativní laboratoř

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 C128
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 26 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/26, pouze zareg.: 0/26, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/26
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provést studenta různými druhy kreativní práce, formou diskuze, explorace a vlastní zkušenosti. Studenti řeší několik kreativních výzev, z předchozích semestrů např.: zásahy do veřejného prostoru (Knihobudky, Planetární stezka, chodba), produktový design (knihovnická taktická vesta, ranní cereálie), organizace událostí (KISK25, propagace knihoven v porodnicích, hackathon, demonstrace), práce s materiály (návrh oděvu, obal na knihu, FIMO hmota), práce s technologiemi (LED světla, Arduino, LilyPad, Raspberry Pi), práce s informacemi (tvorba návodu, hry). Semináře věnované kreativním výzvám se střídají s diskuzními semináři, návštěvami kreativních institucí a osobností. Na základě řešených témat a výzev si na konci semestru student zvolí závěrečný projekt a vypracuje funkční prototyp. Kreativní výzvy přivádí studenta před rozmanité problémy, které řeší pomocí různých kreativních metod. Cílem předmětu není hluboké osvojení nových kompetencí pro konkrétní typy úkolů, ale získání přehledu o kreativních metodách a kreativním procesu, schopnost pohlížet na problém z různých úhlů, zkoušet neobvyklá řešení, technologie a materiály, získat inspiraci od druhých a posílit sebevědomí při řešení dalších kreativních výzev.
Výstupy z učení
- schopnost zapojit kreativitu do vytváření nových produktů a služeb - reflexe postupu a nástrojů
Osnova
  • 1 úvodní seznamovací seminář, 2 semináře jsou věnovány diskuzi nad předem zadanými tématy, 6 seminářů je věnováno prezentaci kreativních výzev a diskuzi nad nimi, 2 setkání jsou spojena s návštěvou kreativních institucí (ateliér, hacker space, galerie, apod.), 2 setkání a diskuze s hosty z kreativních institucí (Industra, Hobbylab, VIDA centrum, Impact HUB, apod.), nepovinný dvoudenní výjezd (práce v plenéru).
Literatura
  • Kreativita : souhra biologických, psyhologických a sociálních faktorů (Variant.) : Kreativita. info
  • FRANKOVÁ, Emilie. Kreativita a inovace v organizaci : povaha kreativity a její význam v současné ekonomice : kreativita jedince a možnosti jejího rozvíjení : výběr členů, rozvoj a vedení kreativních týmů : organizační kreativita a inovace jako strategie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 254 s. ISBN 9788024733173. URL info
Výukové metody
laboratorní exerimenty
Metody hodnocení
obhajoba projektu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.