JSB150 Slovanské areály

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Pilch, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 B2.13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výklad se koncentruje na celkové historicko-politicko-kulturní dění v areálech, zejména v současnosti, s odkazy ke kořenům v historii a k příčinám současných jevů. Cílem předmětu je, aby posluchač získal přehled o dění v areálech, kde je přítomen slovanský prvek, tedy o střední, východní a jihovýchodní Evropě. Absolvent předmětu by měl získat diachronní a synchronní informace o jednotlivých slovanských areálech a rovněž o slovanském prostoru (supraareálu) jako celku, být schopen komparace různých jeho částí a umět tyto informace a dovednosti aplikovat na konkrétní problémové okruhy kulturní, politické a jazykově literární.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude dobře obeznámen s prostorem zvaným Pax Slavia, jehož součástí je i Česko, bude schopný komparativně popisovat a posuzovat jeho jednotlivé části a uvědomí si shody a rozdíly mezi jednotlivými slovanskými národy a zeměmi.
Osnova
 • 1. Geografická a politická charakteristika východoslovanských zemí.
 • 2. Základní přehled dějin východních Slovanů.
 • 3. Přehled kultury a literatury východních Slovanů.
 • 4. Charakteristika východoslovanských jazyků.
 • 5. Geografická a politická charakteristika západoslovanských zemí.
 • 6. Vymezení střední Evropy včetně přehledu dějin a kultury.
 • 7. Charakteristika západoslovanských jazyků v návaznosti na celý středoevropský areál.
 • 8. Přehled kultury a literatury západních Slovanů v návaznosti na celý středoevropský areál.
 • 9. Geografická a politická charakteristika jihoslovanských zemí.
 • 10. Etnická a náboženská struktura jihoslovanských zemí a národů.
 • 11. Nejdůležitější historické momenty v dějinách jihoslovanských zemí, především Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska a Severní Makedonie.
 • 12. Jazyková situace v jihoslovanském prostoru, nejvýznamnější osobnosti jihoslovanských literatur v 19., 20. a 21. století.
Literatura
 • VYDRA, Zbyněk, Michal ŘOUTIL, Jitka KOMENDOVÁ, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Michal TÉRA. Dějiny Ruska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 499 stran. ISBN 9788074223242. info
 • RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Třetí doplněné a přepra. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 536 stran. ISBN 9788074225536. info
 • RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 524 stran. ISBN 9788071064091. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. 2. vyd. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2009. 758 s. ISBN 9788071063759. info
 • POSPÍŠIL, Ivo (ed.). Klíčové problémy slovanských areálů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 126 s. ISBN 978-80-210-5010-5. info
 • LIŠČÁK, Vladimír. Státy a území světa. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2009. 895 s. ISBN 9788072774142. info
 • V kleštích dějin : střední Evropa jako pojem a problém. Edited by Jiří Trávníček, Translated by František Benhart. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 343 s. ISBN 9788072943234. info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA, Katerina KEDRON, Pavel KREJČÍ, Roman MADECKI, Ludvík ŠTĚPÁN a Václav ŠTĚPÁNEK. Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 104 s. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • SAHANOVIČ, Hienadź a Zachar Vasìlevìč ŠYBEKA. Dějiny Běloruska. Translated by Adam Havlín. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 302 s. ISBN 8071068284. info
 • PRICE, Glanville. Encyklopedie jazyků Evropy. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2002. xvi, 509. ISBN 8072074504. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Translated by Jaroslav Valenta. Vydání 1. Praha: Academia, 1998. 301 stran. ISBN 8020006575. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemný test skládající se z 15 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Informace učitele
Rozšiřující seznam vhodné studijní literatury je umístěn v učebních materiálech k předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.