KRBcSZk Státní závěrečná zkouška bakalářská z řeckého jazyka a literatury

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KR004 Řecká mluvnice IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní bakalářská zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí. Termíny souborných zkoušek (zpravidla jeden v podzimním semestru a dva v jarním semestru) vyhlašuje vedoucí Ústavu klasických studií a zveřejní je na úřední vývěsce a webových stránkách ústavu tak, aby se zájemci mohli přihlásit s dostatečným předstihem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat nejvýznamnější představitele dějin řecké literatury od Homéra po helénistické období a popsat jejich dílo;
- popsat normativní mluvnici attického dialektu klasické řečtiny;
- bezpečně překládat attické řecké texty;
- napsat odborný text v oblasti řecké klasické filologie.
Osnova
 • Náplň státní bakalářské zkoušky z řeckého jazyka a literatury se různí s ohledem na zvolený studijní program (minor, major, completus). Detailní popis průběhu zkoušky a rozpis okruhů otázek k ústní zkoušce studenti naleznou na webových stránkách Ústavu klasických studií.
Literatura
 • Heilmann, W. - Roeske, K. - Rolf, W. (1973). Lexis: Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main - Berlin - München: Moritz Diesterweg.
 • Niederle, J. - Niederle, V. - Varcl, L. (1998). Mluvnice jazyka řeckého. Praha: Vyšehrad.
 • Horáček, F. - Chlup, R. (2012). Učebnice klasické řečtiny. Praha: Academia.
 • Christidis, A.-F. (ed.) (2007). A History of Ancient Greek. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bakker, E. J. (ed.) (2010). A Companion to Ancient Greek Language. Malden - Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Canfora, L. (2004). Dějiny řecké literatury. Praha: KLP 2004.
 • Easterling, P. E. - Knox, B. M. W. (eds.) (1989). The Cambridge History of Classical Literature: Greek Literature. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lesky, A. (1999). Geschichte der griechischen Literatur. München: K. G. Saur.
 • De Romilly, J. (2007). Précis de littérature grecque. Paris: Presses universitaires de France.
 • Saïd, S. - Trédé, M. - Le Boulluec, A. (1997). Histoire de la littérature grecque. Paris: Presses universitaires de France.
 • López Férez, J. A. (ed.) (2008). Historia de la literatura griega. Madrid: Cátedra.
 • Nesselrath, H.-G. (ed.) (1997). Einleitung in die griechische Philologie. Stuttgart - Leipzig: B. G. Teubner.
Výukové metody
Zkouška písemná a ústní. Zkouška před komisí.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/KRBcSZk