PJN307 Vybrané problémy polské kultury a literatury 19.–21. století

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
PJN203 Polská literatura do roku 1918
Předpokládá se dobrá znalost polštiny (pro analýzu textů).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření znalostí o polské novodobé literatuře (od romantismu do současnosti) a problematice, která není obsažena ve dvou základní literárněhistorických polonistických kurzech. Posluchači se seznámí s dalšími významnými autory a díly polské literatury, důraz se klade na četbu textů a také na související divadelní a filmové adaptace. V pravidelných seminářích posluchači analyzují s vyučujícím díla polských autorů tvořících v 19.-21. století, neopomíjí se ani polsko-české literární vztahy. Příprava na státní závěrečnou zkoušku.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu
- bude podrobněji seznámen s politickým a společenským kontextem polské literatury 19.-21. století,
- bude disponovat poznatky o specifických jevech, tendencích a tvůrcích polské literatury a kultury,
- bude vybaven rozšířenými znalostmi literárního a kulturního života v Polsku za posledních přibližně dvě stě let,
- bude schopen o těchto záležitostech diskutovat a podložit své názory argumenty.
Osnova
 • 1. Nová pozoruhodná jména v současné polské literární produkci.
 • 2. Adaptace děl polské literatury na divadelních jevištích po roce 2000.
 • 3. Adaptace děl polské literatury na filmovém plátně po roce 2000.
 • 4. Fenomén Kresů (pohraničí) v polské literatuře.
 • 5. Postkoloniální studia a polská literatura.
 • 6. Literární obraz centra a periferie v současné polské literatuře.
 • 7. Polská škola reportáže.
 • 8. Koncepce angažované literatury a kultury: ideologie, politika a sociální otázky v uměleckém díle.
Literatura
  povinná literatura
 • RATAJCZAK, Wiesław. Literatura polska XIX wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008. 258 stran. ISBN 9788371775314. info
 • Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. Edited by Artur Hutnikiewicz - Andrzej Lam. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. xiv, 495. ISBN 8301130288. info
 • Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. ISBN 8301053690. info
  neurčeno
 • BROWN, Kate. Kresy : biografia krainy, której nie ma : jak zniszczono wielokulturowe pogranicze. Translated by Aleksandra Czwojdrak. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. 341 s. ISBN 9788323335719. info
 • CHRZANOWSKI, Tadeusz. Kresy, czyli, Obszary tęsknot. Wyd. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009. 235 s. ISBN 9788308043363. info
 • Polityka literatury : przewodnik Krytyki Politycznej. Edited by Kinga Dunin. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009. 327 s. ISBN 9788361006213. info
 • CZAPLIŃSKI, Przemysław. Polska do wymiany : późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Wyd. 1. Warszawa: W.A.B., 2009. 378 s. ISBN 9788374145084. info
 • (Nie)ciekawa epoka? : literatura i PRL. Edited by Hanna Gosk - Eugeniusz Czaplejewicz - Aleksander Fiut. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2008. 362 s. ISBN 9788371518249. info
 • (Nie)obecność : pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Edited by Hanna Gosk - Bożena Karwowska. Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2008. 532 s. ISBN 9788371517945. info
 • Narracje po końcu (wielkich) narracji : kolekcje, obiekty, symulakra--. Edited by Hanna Gosk - Andrzej Zieniewicz. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. 471 s. ISBN 9788371517761. info
 • CZAPLIŃSKI, Przemysław. Powrót centrali : literatura w nowej rzeczywistości. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007. 209 s. ISBN 9788308039700. info
 • CZAPLIŃSKI, Przemysław. Efekt bierności : literatura w czasie normalnym. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004. 235 s. ISBN 830803652X. info
 • CZAPLIŃSKI, Przemysław. Kalendarium życia literackiego 1976-2000 : wydarzenia, dyskusje, bilanse. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003. xii, 629. ISBN 8308034179. info
 • CZAPLIŃSKI, Przemysław. Ruchome marginesy : szkice o literaturze lat 90. Wyd. 1. Kraków: Znak, 2002. 191 s. ISBN 832400145X. info
 • ŚLIWIŃSKI, Piotr a Przemysław CZAPLIŃSKI. Literatura Polska, 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji. Wyd. 1. Kraów: Wydawnictwo Literackie, 1999. 428 s. ISBN 8308028578. info
 • KOLBUSZEWSKI, Jacek. Od Pigalle po Kresy : krajobrazy literatury popularnej. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1994. 253 s. ISBN 832291072X. info
Výukové metody
Přednášky doplněné semináři, studium doporučené literatury a ke zkoušce min. 5 knižních titulů ze seznamu zveřejněného na začátku semestru.
Metody hodnocení
Způsob a podmínky ukončení: a) aktivní účast na výuce (max. 3 absence), b) prezentace v PowerPointu na zadané téma, c) závěrečný písemný test, který ověří znalosti z přednášek a ze samostatné domácí četby (doplňující sada otázek).
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PJN307