PJ_SLAV09 Teorie a praxe překladu a tlumočení

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Garance
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
PJ_SLAV06 Současná polština 1
Vyžadována je znalost polštiny a češtiny/slovenštiny na úrovni B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Kurz je určen studentům magisterského studia polonistiky! Znalost polštiny a češtiny/slovenštiny na úrovni B2 a vyšší.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pokračování (pro absolventy základů překladatelství aj.) výkladu o základech translatologie uměleckých a publicistických textů. Zahrnuje další kapitoly z teorie překladu, překladatelského procesu a estetických problémů překladu, a hlubší vedení k praktickým dovednostem při překladu textů, zejména uměleckých, hlavně poezie a prózy. Vypracování semestrální práce - překlad uměleckého textu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu znát:
- základy translatologie uměleckých a publicistických textů
- teorii překladu, překladatelský proces a estetické problémy uměleckého překladu
- bude schopen přeložit jednodušší umělecký text (povídka, báseň, úryvek divadelní hry)
Osnova
 • Každá vyučovací hodina bude mít následující strukturu:
 • 1. teoretický výklad,
 • 2. práce (individuální nebo týmová) na překladu polského textu,
 • 3. diskuse nad vhodností/nevhodností, adekvátností/neadekvátností českého překladu.
Literatura
 • Horálek, K.: Kapitoly z teorie překládání, Praha 1957
 • KOZAK, Jolanta. Przekład literacki jako metafora : między logos a lexis. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 252 s. ISBN 9788301155964. info
 • TOMASZKIEWICZ, Teresa. Przekład audiowizualny. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. 232 s. ISBN 9788301146375. info
 • GARCARZ, Michał. Przekład slangu w filmie : telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski. Edited by Joanna Dybiec-Gajer. Kraków: Tertium, 2007. 228 s. ISBN 9788392223474. info
 • LIPIŃSKI, Krzysztof. Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea, 2000. 187 s. ISBN 8388181505. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vyd. 3., upr. a rozš. Praha: Ivo Železný, 1998. 386 s. ISBN 802373539X. info
 • POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu : aspekty textu a literárnej metakomunikácie. 2. prepac. a rozš. vyd. Bratislava: Tatran, 1975. 293 s. info
 • POPOVIČ, Anton. Poetika umeleckého prekladu : proces a text. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1971. 166 s. info
Výukové metody
Kurz kombinuje teoretický výklad, práci na překladu vybraného textu a diskuzi nad tímto překladem.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: pravidelná docházka (max. dvě absence, za případnou 3. a 4. absenci bude zadán náhradní úkol odpovídajícího rozsahu, při 5 a více absencích není možné předmět ukončit) a především včasné odevzdávání zadávaných překladů (jedno zpoždění je tolerováno). Vyučující nebudou akceptovat odevzdání neúplného, nezformátovaného či výrazně nekvalitního překladu.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.