SJ1A012 Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II - Latinská Amerika

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/3/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Iridiani, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 G32, Út 12:00–13:40 K12, kromě Út 3. 5. ; a Út 3. 5. 12:00–13:40 B2.13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o kurz, jehož cílem je nabídnout studentům úvod do studia historie, kultury a reálií hispanofonních zemí latinskoamerického areálu. Dalším cílem je seznámit studenty se základními pojmy a proudy, které se s danou problematikou úzce pojí. ________________________________________________________ Se trata de una asignatura introductoria que pretende acercar a la estudiante los conceptos y las corrientes fundamentales que conforman la historia, la cultura, el pensamiento y la literatura de Hispanoamérica.
Výstupy z učení
Studenti se po absolutoriu kurzu budou: • Orientovat v otázkách souvisejících s dějinami Latinské Ameriky a příslušnou periodizací; rovněž budou mít přehled o hlavních událostech a historických postavách. Zároveň získají přehled o specifickém pojetí dějin tohoto regionu vnímaného jako tzv. „periferie Západu“ (Octavio Paz), a budou mít základní představu o současném vývoji. • Znát převládající myšlenkové proudy v každé historické éře a kriticky je reflektovat ze současného kontextu. • Mít přehled o kulturní heterogenitě Latinské Ameriky a dokážou díky tomu rozlišit nejdůležitější kulturní a umělecké projevy, které budou umět interpretovat a zařadit je do příslušného kontextu. ________________________________________________________ Competencias específicas que se adquirirán durante el curso • Orientarse en la historia de América Latina, su periodización, principales acontecimientos y actores, comprendiendo las características particulares de la historia de esta región en cuanto que “periferia de Occidente” (Octavio Paz). • Conocer las corrientes de pensamiento imperantes en cada época histórica y reflexionar críticamente sobre ellas desde el contexto actual. • Familiarizarse con la heterogeneidad cultural de América Latina y ser capaz de distinguir, contextualizar e interpretar las muestras culturales y artísticas más relevantes. • Adquirir una idea básica del desarrollo de las corrientes literarias en Hispanoamérica y de las obras que componen su canon. • Comprender el entorno histórico y sociocultural en el que surge y se sitúa una obra literaria hispanoamericana. • Elaborar rigurosamente un trabajo académico de extensión reducida con un manejo adecuado de las fuentes secundarias. • Expresar oralmente opiniones críticas complejas e intelectualmente fundamentadas.
Osnova
 • .: Úvodní hodina. Sylabus 15.2: Přednáška: Téma 1. Latinskoamerické specifičnosti. Geografie. Současná kultura 21.2: Seminář. Latinskoamerické hudební žánry 22.2: Přednáška: Téma 2. Předkolumbovská Amerika 28.2: Seminář. Popol Vuh 1.3: Přednáška: Téma 3. Objevení a dobytí Ameriky 7.3: Seminář. Dopis Kryštofa Kolumba 8.3: Přednáška. Téma 4. Kolonizace, disputace o statutu indiánů 14.3: Film "También la lluvia" 15.3: Cvičení o filmu 21.3: Seminář. Bartolomé de Las Casas 22.3. Přednáška. Téma 5. Správa a společnost v koloniální Americe 28.3. Seminář. Sor Juana Inés de la Cruz 29.3. Přednáška. Téma 6. Nezávislost amerických republik 4.4. Seminář. Bolívar: Carta de Jamaica 5.4. Přednáška. Téma 7. Civilizace a barbarství 11.4. Seminář. Echevarría: El matadero 12.4. Přednáška. Téma 8. Od oligarchie k populismu 18.4. Velikonoční pondělí 19. 4. Přednáška. Téma 9. Latinská Amerika jako bitevní pole ve Studené válce 25. 4. Seminář. José Martí: Nuestra América 26. 4. Film "Missing" 2.5. Cvičení o filmu 3.5. Výuka se nekoná 9.5. Seminář. García Márquez, Quiroga, Cortázar
Literatura
  povinná literatura
 • KLÍMA, Jan. Dějiny Latinské Ameriky : vývoj oblasti, regionů a států. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, NLN, 2015. 584 stran. ISBN 9788074223686. info
  doporučená literatura
 • MONSIVÁIS, Carlos. Aires de familia : cultura y sociedad en América Latina. 3. ed. Barcelona: Anagrama, 2006. 254 s. ISBN 843390597X. info
 • QUESADA MARCO, Sebastián. Imágenes de América Latina. Primera edición. Madrid: Edelsa, 2001. 96 stran. ISBN 9788477115878. info
 • DONGHI, Tulio Halperin. Historia contemporánea de América latina. 1. ed. Madrid: Alianza Ed, 1998. 750 s. ISBN 84-206-3515-4. info
 • CHALUPA, Jiří. Historia y geografía de América Latina. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. 49 s. info
  neurčeno
 • Housková, Anna. Slovník spisovatelů Latinské Ameriky : Argentina, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guatemala, Haiti, Honduras, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portoriko, Salvador, Surinam, U
 • POLIŠENSKÝ, Josef. Dějiny Latinské Ameriky. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1979. 829 s. URL info
Výukové metody
Prezenční výuka: Přednášky (dr. Vázquez) a semináře (dr. Iridiani). Pravidelná domácí příprava: četba primární a sekundární bibliografie, prostudování studijních materiálů včetně těch dostupných z interaktivní osnovy, plnění zadaných úkolů, e-learning. ----------------------------- Metodología de la enseñanza • Actividades presenciales ;Clases teóricas y prácticas • Actividades no presenciales;Estudio de los manuales de referencia o Elaboración de tareas para casa o Búsqueda y análisis crítico de bibliografía o 
Metody hodnocení
• Písemný test. Maximální počet bodů: 100. Hranice úspěchu: 70. • Za pracování písemného referátu: až 10 bodů. • Test (70% para aprobar) • Informe de lectura (10 puntos)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.