SJUPP03J Pedagogická praxe ŠJ III - jednooborová

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
SJUPP02J Pedagogická praxe ŠJ II
SJ2A032 Didaktika španělštiny 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci pedagogické praxe I jsou stanoveny tyto obecné cíle: • Studenti utvářejí svá sebepojetí učitele. • Studenti jsou schopni reflektovat svoji praxi. • Studenti dokáží vyhodnotit, jaké didaktické dovednosti v rámci praxe rozvinuli a jakým způsobem.
Výstupy z učení
Student bude schopen - účelně využívat poznatky z hospitací na SŠ - reflektovat sledovanou výuku - připravit vlastní výukovou jednotku a v odpovídající kvalitě ji odučit individuálně či v tandemu s provázejícím učitelem - náležité sebereflexe.
Osnova
  • Praxe probíhá na vybrané střední škole. Podrobné informace k jejímu rozsahu a průběhu jsou uvedeny na webových stránkách FFMU https://www.phil.muni.cz/student/pedagogicke-praxe
Literatura
    doporučená literatura
  • Moreno, C.: Materiales, estrateias,recursos enseñanza español como 2/L, Arco Libros, 2011, 525 s.
  • REGUEIRO RODRIGUEZ: Kód: 35437199 Programación didactica ELE, Arco Libros, 2014, 96 s.
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 2, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 192 s. ISBN: 978-84-7711-991-306
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 1, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 160 s. ISBN 9788477119906
  • ALONSO, Encina. Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo. 1. ed. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia. 191 s. ISBN 8477110719. 1994. info
Výukové metody
náslechy, reflexe s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem, vlastní výuka a výuka v tandemu
Metody hodnocení
Reflektivní deník Sebehodnotící dokument Portfolio
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.