SJUPP03J Pedagogická praxe ŠJ III - jednooborová

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Formanová (pomocník)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
SJUPP02J Pedagogická praxe ŠJ II
Studenti si zapisují tento předmět ve čtvrtém semestru společně s reflektivním seminářem III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je: aby studenti dále rozvíjeli své didaktické dovednosti. dokázali s jistotou reflektovat svoji praxi uvědomovali si důležitost dalšího profesního rozvoje při výkonu profese učitele
Výstupy z učení
Student bude schopen - účelně využívat poznatky z hospitací na SŠ - reflektovat sledovanou výuku - připravit vlastní výukovou jednotku a v odpovídající kvalitě ji odučit individuálně či v tandemu s provázejícím učitelem - náležité sebereflexe
Osnova
  • Praxe probíhá na střední škole vybrané ze sítě škol spolupracujících s FF MU ve spolupráci s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem. Student je na začátku semestru informován o průběhu a podmínkách pro úspěšné absolvování praxe. Následuje samotný průběh praxe a průběžná evaluace. Součástí praxe jsou hospitace oborového didaktika ve výuce studenta, absolvování nabízených didaktických workshopů a průběžná písemná reflexe absolvované praxe v rámci učitelského reflexivního deníku a vedení si učitelského portfolia. Těmito závěrečnými dokumenty (včetně elektronického Sebehodnotícího dokumentu) student na konci semestru svou praxi vykáže a při závěrečném reflexivním setkání s oborovým didaktikem zreflektuje svoje pedagogické kompetence a stanoví si dílčí seberozvojové cíle pro další semestr. Náplň a předepsaná dotace: 8 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem 16 hodin vlastní výuky + 6 hodin reflexe s provázejícím učitelem 4 hodiny tandemové výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem 32 hodin dalších činností
Výukové metody
náslechy, reflexe s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem, výuka v tandemu
Metody hodnocení
Reflektivní deník Sebehodnotící dokument Portfolio
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/SJUPP03J