REBc04 Novořecká mluvnice II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 C31, St 8:00–9:40 C32
Předpoklady
REBc03 Novořecká mluvnice I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní kurz normativní novořecké gramatiky podává systematický přehled základních jevů novořecké fonologie, morfologie a syntaxe. Součástí kurzu je procvičování probraných gramatických jevů v mluvnických cvičeních při četbě novořeckých textů, v konverzaci i ve vlastním písemném projevu studenta. Hlavním cílem výuky je, aby se posluchači seznámili se základními gramatickými jevy novořeckého jazyka, byli schopni je popsat a prakticky uplatnit v jazykové komunikaci, a to na na úrovni SERR A2.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu dosáhne úrovně A2 a konkrétně bude:
- schopen propojit probrané gramatické jevy a novou slovní zásobu s již známými a uplatnit je v mluveném i písemném projevu;
- schopen rozumět novořeckým textům odpovídající úrovně, interpretovat je, případně překládat do českého jazyka;
- schopen překládat krátké, jednoduché české texty do řečtiny;
- ovládat základní odbornou jazykovou terminologii týkající se novořečtiny;
- schopen vysvětlit probírané gramatické jevy.
Osnova
 • Gramatika: Základy novořeckého jazyka, lekce 9-17: osobní zájmena, vyjadřování českého dativu, aorist aktiva 1. a 2. konjugace, imperativ dokonavý i nedokonavý, prézens pasiva 1. a 2. konjugace, imperfektum, různoslabičná adjektiva a substantiva, konjunktiv.
 • Procvičování pravopisu.
 • Gramatická cvičení.
 • Četba jednodušších textů.
 • Jednoduchý pasivní i aktivní překlad.
Literatura
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena a Aikaterini FRANC. Základní kurz novořeckého jazyka. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 490 s. ISBN 8021023953. info
 • ZERVA, Georgia. Nebojte se řečtiny. 1. vyd. Praha, 1999. info
 • Ta nea ellinika jia xenus. Thessaloniki, 1990. info
 • Ta nea ellinika jia xenus, vivlio askiseon. Thessaloniki, 1990. info
 • Ta nea ellinika jia xenoglossus. Athina, 1983. info
 • Ta nea ellinika jia xenus, lysis vivliu askiseon. Thessaloniki, 1983. info
 • Archizo ta ellinika. Thessaloniki, 1983. info
 • Archizo ta ellinika, vivlio askiseon. Thessaloniki, 1983. info
 • Perissotera ellinika. Thessaloniki, 1982. info
 • Perissotera ellinika, vivlio askiseon. Thessaloniki, 1982. info
 • Ellinika tora 1+1. Athina, 1992. info
 • Ellinika tora 2+2. Athina 1992, 1992. info
 • Neoelliniki grammatiki (tis dimotikis),. Thessaloniki: Instituto Neoellinikon Spudon APTh (Idryma Manoli Triandafyllidi), 1991. info
 • Neoelliniki grammatiki: Anaprosarmoji tis Mikris neoellinikis grammatikis tu M. Triandafyllidi. Athina, 1976. info
 • TRIANDAFYLLIDIS, Manolis. Mikri neoelliniki grammatiki. Neoelliniki Vivliothiki. Athina, 1949. info
 • MACKRIDGE, Peter. I neoelliniki glossa. Perigrafiki analysi tis neoellinikis kinis. Ekdosis Pataki. Athina, 1987. info
 • BROWNING, Robert. I neoelliniki glossa meseoniki ke nea. 1983. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře a přednášek. Během semestru je vyžadována domácí práce - studenti si připravují zadaná gramatická cvičení, překlady z novořečtiny do češtiny a naopak, kratší písemné texty na zadaná témata. Dále vypracovávají e-learningová cvičení v aplikacích Elf (https://elf.phil.muni.cz/elf3/) a Dril (https://is.muni.cz/auth/dril/manage?akce=show_lekce;oblast_id=321;ucebnice_id=6221).
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné vypracování zadaných úkolů v daném termínu (včetně cvičení v aplikacích Elf a Dril), absolvování průběžného (min. 50%) a závěrečného testu (min. 75%) a minimálně 70% účast na hodinách. Závěrečný písemný test trvá 90 minut a sestává z diktátu, překladu z češtiny do řečtiny a naopak, doplnění správného tvaru různých slovních druhů do vět, vysvětlení gramatických jevů. Podmínkou je také vypracování zadaných e-learningových úkolů (Elf).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.