REBc08 Askisis me lektora II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Simone Sumelidu (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
REBc07 Askisis me lektora I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Η γλώσσα του μαθήματος είναι η ελληνική. Βασικοί στόχοι είναι: απόκτηση βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων στα νέα ελληνικά, εξάσκηση των γραμματικών φαινομένων και θεμάτων που περιλαμβάνει το μάθημα Novořecká mluvnice ΙΙ (Základní kurz novořeckého jazyka, κεφάλαια 9-17, ΚΕΠΑ Α2).
Cvičení probíhají v novořečtině. Hlavní cíle kurzu jsou: získání základních komunikačních dovedností v novořečtině; procvičení gramatických jevů a témat probíraných v Novořecké mluvnici II (9.-17. lekce Základního kurzu novořeckého jazyka, SERR A2).
Výstupy z učení
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί σε ανάλογο γλωσσικό επίπεδο (ΚΕΠΑ Α2) να:
επικοινωνούν ενεργά στα νέα ελληνικά πάνω σε απλά θέματα, γράφουν σύντομα κείμενα που αφορούν τα θέματα του μαθήματος, να διαβάζουν και να καταλαβαίνουν απλά νεοελληνικά κείμενα πάνω σε θέματα που εξασκούνται στο μάθημα.
Po skončení kurzu budou studenti na odpovídající jazykové úrovni (SERR A2) schopni:
- aktivně využívat získanou slovní zásobu;
- vést jednoduchou konverzaci v novořečtině na známá témata;
- číst a porozumět jednodušším novořeckým textům týkajícím se probíraných témat; psát kratší texty na probíraná témata.
Osnova
 • Θέματα ομιλίας: διακοπές στην Ελλάδα, αλληλογραφία, Αθήνα, μεταφορικά μέσα, υγεία, η ελληνική κουζίνα, ψώνια, θέατρο, κινηματογραφία, μουσική.
 • Ασκήσεις γραμματικής οι οποίες συμπληρώνουν το μάθημα Novořecká mluvnice II.
 • Εξάσκηση ορθογραφίας και απλού ανεξάρτητου γραπτού λόγου.
 • Témata konverzace: prázdniny v Řecku, korespondence, Atény, dopravní prostředky, lidské tělo a zdraví, řecká kuchyně, nákupy, člověk a příroda, divadlo, kinematografie, hudba.
 • Gramatická cvičení doplňující látku probíranou v předmětu Novořecká mluvnice II.
 • Procvičování pravopisu a jednoduchého samostatného písemného projevu.
Literatura
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena a Aikaterini FRANC. Základní kurz novořeckého jazyka. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 490 s. ISBN 8021023953. info
 • Ta nea ellinika jia xenus. Thessaloniki, 1990. info
 • Ta nea ellinika jia xenus, vivlio askiseon. Thessaloniki, 1990. info
 • Ta nea ellinika jia xenoglossus. Athina, 1983. info
 • DĪMĪTRA, Dīmītra a Marineta PAPACHEIMŌNA. Ellinika tora 1+1 : lyseis. Athina: Nostos. 57 s. ISBN 9608513707. info
 • SIMOPOULOS, Giōrgos. Ellīniká 1 : méthodos ekmáthīsīs tīs ellīnikīs ōs xénīs glōssas. Edited by Spyros A. Moschonas, Illustrated by Chrīstos Papanikos. Athīna: Patakī, 2011. 312 s. ISBN 9789601628158. info
 • TRIANTAFYLLIDOU, Līda a Aggelikī ANAGNŌSTPOULOU. Loipón, ti les : synodeutikó teúchos tou Ellīniká Tōra 1+1. Illustrated by Nikos Maroulakīs. 1ī ekdosī. Athīna: Nostos, 2011. 79 s. ISBN 9789607317193. info
 • DIMITRA, Dimitra a Marineta PAPACHIMONA. Ellinika tora 1+1. Athina: Nostos, 2002. info
 • ARVANITAKIS, Kleanthis a Froso ARVANITAKI. Epikinoniste ellinika 1. Athina: Deltos, 2002. info
 • DĪMĪTRA, Dīmītra a Marineta PAPACHEIMŌNA. Ellinika tora 1+1 : tetradio askiseon. Illustrated by Sofias Zarampouka. Athina: Nostos, 1994. 86 s. ISBN 9607317114. info
Výukové metody
Το μάθημα πραγματοποιείται σε μορφή σεμιναρίων. Στο μάθημα χρησιμοποιούνται: CD, video, e-learning, ιστοσελίδες για τη διδασκαλία νεοελληνικών.
Výuka probíhá formou semináře: Při výuce se využívají výuková CD, videa, e-learning (https://is.muni.cz/auth/dril/), webové stránky určené pro výuku řečtiny, zahrnující videa, cvičení, testy ad., např. www.xanthi.ilsp.gr/filog/; http://www2.media.uoa.gr/language/
Metody hodnocení
Προφορική εξέταση με βάση ένα ή δύο από τα κείμενα του σεμιναρίου.
Ústní zkouška na základě jednoho, případně dvou z textů probíraných v seminářích.
Vyučovací jazyk
Nová řečtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.