FAVBKa100 Úvod do metodologie historického výzkumu

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Lengálová (pomocník)
Garance
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Kurz je nutno absolvovat v 1. ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvod do metodologie a praxe historického výzkumu.
Klíčové zdroje a instituce.
Základy práce s literaturou a prameny.
Součást soustavy metodologických předmětů zaměřených na systematickou přípravu k samostatné badatelské činnosti a k realizaci bakalářského projektu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Pracovat s citacemi a parafrázemi
Orientovat se v klíčových průmyslových a archivních institucích českého filmového a audiovizuálního průmyslu.
Využívat archivních institucí a zdrojů.
Pracovat s elektronickými databázemi
Provádět filmografickou, bibliografickou a faktografickou rešerši.
Ovládat náležitosti zvukového záznamu a jeho využití při vlastním výzkumu
Osnova
 • Přednáška představí čtyři hlavní tematické okruhy:
 • - Formální pravidla a citace
 • - Sekundární literatura a databáze
 • - Archivní výzkum
 • - Orální historie a práce se zvukovým záznamem.
Literatura
  povinná literatura
 • http://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/prvodce-databzemi-pro-studenty-stavu-filmu-a-audiovizuln-kultury
 • http://library.muni.cz/ezdroje/
 • http://www.nfa.cz/
 • VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku : teorie a praxe orální historie. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011, 293 s. ISBN 9788072851454. info
 • DAVID, Ivan. Filmové právo : autorskoprávní perspektiva. 1. vydání. Praha: Nová beseda, 2015, 239 stran. ISBN 9788090608900. info
  doporučená literatura
 • STORCHOVÁ, Lucie. Koncepty a dějiny : proměny pojmů v současné historické vědě. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2014, 449 stran. ISBN 9788087271872. info
Výukové metody
Přednášky se 4 tematickými bloky.
Metody hodnocení
Účast na semináři je pro zapsané studenty povinná.
Studenti následně vypracují tři samostatné rešeršní úkoly.
Informace učitele
Dále viz studijní materiály.
For further details see study materials.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2023, jaro 2024.