JSB_SLAV11 Staroslověnština

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
doporučuje se absolvování předmětu JSB100 Srovnávací studium slovanských jazyků, zvládnutí četby v cyrilici
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení posluchačů s prvním spisovným slovanským jazykem - staroslověnštinou, vysvětlit její vznik v kulturním a historicko-politickém kontextu 9. století. Předmět se zaměřuje především na morfologickou stavbu staroslověnštiny, součástí výuky je četba a analýza staroslověnských textů.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude schopen číst staroslověnský text, rozumět mu a provádět jeho gramatickou analýzu.
Osnova
 • Staroslověnština - morfologie - podstatná jména
 • Staroslověnština - morfologie - zájmena
 • Staroslověnština - morfologie - adjektiva
 • Staroslověnština - číslovky
 • Staroslověnština - morfologie - sloveso - prézens
 • Staroslověnština - morfologie - sloveso - minulé časy slovesné
 • Staroslověnština - morfologie - jmenné tvary slovesné infinitiv, supinum, participia
 • Staroslověnština - morfologie - sloveso - imperativ a kondicionál
Literatura
 • Večerka, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Brno: 2002.
 • Stanislav, Ján: Starosloviensky jazyk 1. a 2. Bratislava: 1978 a 1987
 • Štec, Mikuláš: Cirkevná slovančina. Prešov: 2005
 • Štec, Mikuláš: Staroslovienčina a cirkevná slovančina. Prešov: 1997
 • Kurz, Jozef: Učebnice staroslověnského jazyka. Praha 1969
 • Večerka, Radoslav. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc – Praha: 2006.
Výukové metody
Teoretická příprava - přednáška, seminář a diskuse.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou, během níž student přečte úryvek staroslověnského textu a určí ohebné slovní druhy. Dále si student vylosuje jednu otázku z flexivní morfologie staroslověnštiny a zodpoví ji.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.