LJMgrB13 Evropa v době velkého stěhování národů I

Filozofická fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/0/0. 0. 4 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Hudečková
Rozvrh
St 16:40–17:25 30, St 17:30–18:15 30
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz má představit důležité historické proměny přechodného období mezi antikou a středověkem, soužití a vzájemné ovlivňování se mezi antikou, tzv. barbary a křesťanstvím.
Osnova
 • I. Úvod: Migrace etnik jako jeden z nejdůležitějších fenoménů historie.
 • II. Počátky stěhování Germánů.
 • III. Hunové, jejich asijské dějiny a cesta do Evropy.
 • IV. Attilova říše; Hunové a římské impérium; vztahy Hunů ke germánským kmenům.
 • V. Konflikty a spolupráce mezi římskou říší a germánskými etniky.
 • VI. Germánské barbarské státy a přechod od antiky ke středověku.
 • VII. Christianizace barbarů doby stěhování národů.
 • VIII. Slované, Avaři, Protobulhaři, Arabové (stručné srovnání důsledků jejich stěhování s germánským).
 • IX. Barbaři jako dědicové Říma (kulturně historické shrnutí).
Literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Úloha Attilovy říše v počátcích evropského feudalismu. Listy filologické, Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1980. ISSN 0024-4457. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Obdiv a kritika barbarů v antických pramenech. SPFFBU G 39, Sociální studia 2, Brno, 1997, roč. 1997, G 39, s. 61-85. ISSN 1211-6815. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Antika, křesťanství a myšlení christianizovaných barbarů pozdně antického období a části raného středověku. In Evropa mezi vědou a vírou, hledání nové konfigurace. Brno: Vysoké učení technické v Brmě, 2001. s. 9-17, 9 s. ISBN 80-214-1865-6. info
 • OLIVA, Pavel a Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
 • Cambridge medieval classics. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. info
 • BURIAN, Jan. Zánik antiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 114 s. : i. info
 • JAMES, Edward. Frankové. Translated by Miroslav Košťál. Praha: Lidové noviny, 1997. 275 s. ISBN 80-7106-200-6. info
 • THOMPSON, E. A. Hunové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 343 s. ISBN 80-7106-203-0. info
 • VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Praha: Libri, 1999. 255 s. ISBN 80-85983-91-5. info
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2018 02:51, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému