US_43 Kapitoly z dějin hudby I.

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
1/2. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Taranzová
Rozvrh
St 15:50–18:15 zruseno D21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět slouží studentům k stručnému seznámení se s dějinami hudby od jejích počátků do poloviny 18. století. Vedle důrazu na dějiny evropské hudební kultury bude dostatek prostoru věnován i hudbě v českých dějinách, a to vždy v kontextu s obecnými dějinami i historií kultury. S výjimkou níže uvedené literatury budou další výukové texty přístupné prostřednictvím e-learningu.
Osnova
  • stručný úvod do hudební nauky (základní hudební pojmy) hudba antických kultur a dobové myšlení o hudbě liturgický a paraliturgický jednohlas světský jednohlas středověký vícehlas hudba v epoše renesance hudba v období baroka tradiční hudba vybraných evropských zemí
Literatura
  • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3. info
  • SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno: TOGGA agency, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1. info
  • ČERNÝ, Jaromír. Hudba v českých dějinách :od středověku do nové doby. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [1. ISBN 80-7058-163-8. info
  • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k J.S.Bachovi. Praha: Supraphon, 1982. info
  • SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
  • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. : Editio Supraphon Praha, 1991. info
Metody hodnocení
Požadavky: práce s e-learningem, vypracování krátké eseje (max. 1 normostrana na zadané téma do konce listopadu), závěrečná 3-5 stránková esej na téma zvolené po dohodě s vyučujícím (nutno odevzdat do konce semestru), závěrečný písemný test s hudebními ukázkami.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.