US_43 Kapitoly z dějin hudby I.

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/0. 2 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Taranzová
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:05 N51
Předpoklady
NOW ( US_43cv Kapitoly z dějin hudby I. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 130 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/130, pouze zareg.: 0/130, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/130
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět slouží studentům k stručnému seznámení se s dějinami hudby od jejích počátků do poloviny 18. století. Vedle důrazu na dějiny evropské hudební kultury bude dostatek prostoru věnován i hudbě v českých dějinách, a to vždy v kontextu s obecnými dějinami i historií kultury. S výjimkou níže uvedené literatury budou další výukové texty přístupné prostřednictvím e-learningu.
Osnova
 • stručný úvod do hudební nauky (základní hudební pojmy)
 • hudba antických kultur a dobové myšlení o hudbě
 • liturgický a paraliturgický jednohlas
 • světský jednohlas
 • středověký vícehlas
 • hudba v epoše renesance
 • hudba v období baroka
 • tradiční hudba vybraných evropských zemí
Literatura
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3. info
 • SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno: TOGGA agency, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1. info
 • ČERNÝ, Jaromír. Hudba v českých dějinách :od středověku do nové doby. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [1. ISBN 80-7058-163-8. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k J.S.Bachovi. Praha: Supraphon, 1982. info
 • SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
 • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. : Editio Supraphon Praha, 1991. info
Výukové metody
Přednášky s hudebními ukázkami.
Metody hodnocení
Požadavky: práce s e-learningem, 4 průběžné testy v ELFu, recenze (vyžadováno pouze v případě ukončení zkouškou, viz ELF) závěrečný písemný test s hudebními ukázkami.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf
Na adrese http://www.phil.muni.cz/elf je v kategorii FF / Ústav hudební vědy / Sdružená uměnovědná studia dostupný kurz Kapitoly z dějin hudby (US_43), neplést prosím se stejnojmenným předmětem pro kombinované studium (USK_05). Průběžná práce s tímto kurzem je nezbytnou podmínkou kladného hodnocení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.