ROMFJIB2XP Přípravný jazykový seminář III

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zuzana Raková, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:35 A43 stara
Předpoklady
ROMFJIBXJ Přípravný jazykový seminář II
Kurz navazuje na Přípravný jazykový seminář francouzský II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru francouzština.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přípravného semináře je prohloubit znalosti francouzského jazyka a dále rozvíjet slovní zásobu a komunikační schopnosti.
Osnova
 • 1. Systém gr. časů ve francouzštině.
 • 2. Vyjádření příčiny, podmínky, důsledku
 • 3. Slovesné vazby
 • 4. Zájmena vztažná, zájmenná příslovce
 • Lexikální a komunikativní část:
 • 1. Vyjádření souhlasu a zamítnutí
 • 2. Společenská konverzace na návštěvě
 • 3. Plány na prázdniny
 • 4. Otázka zdraví a sociální jistoty
 • Kulturně-společenská část.
 • 1. Francouzská republika
 • 2. Francouzské instituce
 • 3. Francouzské kraje a jejich zvláštnosti
 • 4. Současná francouzská literatura
Literatura
 • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 463 s. ISBN 8085927748. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. 2 : kazeta. Voznice: LEDA, 1997. 1 magnetof. info
Výukové metody
Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech (nahrávkách). Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti s prací s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Seminář. Zápočet - formou písemného testu. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.