ROMFJIB2XP Francouzština III (pro nefrancouzštináře)

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Katia Émilie V. Hayek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 C41
Předpoklady
ROMFJIBXJ Francouzština II
Kurz navazuje na Přípravný jazykový seminář francouzský II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru francouzština.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přípravného semináře je prohloubit znalosti francouzského jazyka a dále rozvíjet slovní zásobu a komunikační schopnosti.
Osnova
 • 1. Systém gr. časů ve francouzštině.
 • 2. Vyjádření příčiny, podmínky, důsledku
 • 3. Slovesné vazby
 • 4. Zájmena vztažná, zájmenná příslovce
 • Lexikální a komunikativní část:
 • 1. Vyjádření souhlasu a zamítnutí
 • 2. Společenská konverzace na návštěvě
 • 3. Plány na prázdniny
 • 4. Otázka zdraví a sociální jistoty
 • Kulturně-společenská část.
 • 1. Francouzská republika
 • 2. Francouzské instituce
 • 3. Francouzské kraje a jejich zvláštnosti
 • 4. Současná francouzská literatura
Literatura
 • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 463 s. ISBN 8085927748. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. 2 : kazeta. Voznice: LEDA, 1997. 1 magnetof. info
Výukové metody
Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech (nahrávkách). Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti s prací s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Seminář. Zápočet - formou písemného testu. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/ROMFJIB2XP