CJX005 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Bromová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Linda Doleží, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
PhDr. Helena Karlíková, CSc. (přednášející)
PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem. Autor v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce (zvládnutí příslušné odborné literatury, ústící v samostatně formulované závěry). Doporučuje se v případě, že student chce vycházet z tématu své bakalářské práce, aby zvážil množství vkládaných částí z této bakalářské práce do magisterské(index opakovanosti by neměl přesáhnout 10 %).
Osnova
  • Český jazyk: 1. Sběr jazykového materiálu (vyžaduje-li to téma práce). 2. Seznámení s příslušnou odbornou literaturou. 3. Rozbor vlastního materiálu a psaní jednotlivých kapitol.
Literatura
  • Literatura je zadána po dohodě s vedoucím práce.
Výukové metody
Předmět je organizován individuálně. Student absolvuje seminář u vedoucího své diplomové práce. Obecné podmínky stanovují Čl. 7 a 8 Studijního a zkušebního řádu FF MU.
Metody hodnocení
Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a oponenta a je obhajována před komisí. Pokud vedoucí práce nestanoví ze závažných důvodů jinak, normou je 140.000 znaků (viz IS - Dokumenty).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Získání příslušného počtu kreditů je podmíněno: a) absolvováním dvousemestrálního semináře k diplomové práci, b) odevzdáním diplomové práce vedoucímu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.