CJX005 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
PhDr. Helena Karlíková, CSc. (přednášející)
PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odevzdání hotové diplomové práce v souladu s požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu. Magisterská diplomová práce řeší odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu. Téma bakalářské a magisterské práce z českého jazyka nesmí být identické. Doporučuje se v případě, že student chce vycházet z tématu své bakalářské práce, aby zvážil množství vkládaných částí z této bakalářské práce do magisterské (index opakovanosti by neměl přesáhnout 10 %).
Osnova
  • Práce na dané téma bude odevzdána v českém jazyce v rozsahu min. 140.000 znaků do 30. 4. (posluchači, kteří budou konat StZk v červnu) nebo do 30. 6. (posluchači, kteří budou konat StZk v září) nebo do 30. 11. (posluchači, kteří budou konat StZk v lednu-únoru).
Literatura
  • Literatura je zadána po dohodě s vedoucím práce.
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Předmět je organizován individuálně.
Metody hodnocení
Výstupem je magisterská diplomová práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Získání příslušného počtu kreditů je podmíněno: a) absolvováním dvousemestrálního semináře k diplomové práci, b) odevzdáním diplomové práce vedoucímu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.