PHK1109 Dějiny filozofie V - německý idealismus

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
celkem 18 hod. konzultací. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Rozvrh
Pá 7. 10. 10:50–12:25 J21, Pá 4. 11. 10:50–12:25 J21, Pá 16. 12. 10:50–12:25 J21
Předpoklady
Kurs je možné zapsat teprve po úspěšném absolvování kursů DF I-IV. Předpokladem porozumění přednášené látce je obeznámenost se všemi předmluvami ke Kantovým kritikám.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: racionálně interpretovat problematiku filosofie I. Kanta a německého idealismu;
vysvětlit hlavní problémy Kantova transcendentálního idealismu, jejich genezí, strukturu a Kantovy formy řešení;
vysvětlit obsah a metodu Kritiky čistého rozumu, základy praktické filosofie I. Kanta;
odvodit a zhodnotit celkový význam jeho filosofie pro moderní evropskou kulturu.
Osnova
 • 1. I. Kant - Kritika čistého rozumu
 • 2. I. Kant - Kritika praktického rozumu
 • 3. I. Kant - Kritika soudnosti
Literatura
  povinná literatura
 • KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. Translated by Jaromír Loužil - Jiří Chotaš - Ivan Chvatík. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2001. 567 s. ISBN 80-7298-035-1. info
 • KANT, Immanuel. Kritika praktického rozumu. Translated by Jaromír Loužil. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1996. 306 s. ISBN 8020505075. info
 • KANT, Immanuel. Kritika soudnosti : Kritik der Urtheilskraft (Orig.). Translated by Vladimír Špalek - Walter Hansel, Edited by Milan Sobotka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 271 s. info
  doporučená literatura
 • Emmerich Coreth, Filosofie 17. a 18. století, Olomouc 2002, zejm. kap. AIV, A V, C, D, E.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
Na každém setkání bude přednesen obsah jedné z Kantových kritik. Předem je nutné si přečíst předmluvu (předmluvy) k probírané kritice. U zkoušky bude kladen důraz na znalost základních problémů, které se Kant snaží řešit, celkového rozvrhu jeho kritik a základních termínů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.