PHK1109 Dějiny filozofie V - německý idealismus

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
celkem 6 hod. konzultací. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 3. 10. 14:10–15:45 VP, Pá 31. 10. 14:10–15:45 VP, Pá 28. 11. 14:10–15:45 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: racionálně interpretovat problematiku filosofie I. Kanta a německého idealismu;
vysvětlit hlavní problémy Kantova transcendentálního idealismu, jejich genezí, strukturu a Kantovy formy řešení;
vysvětlit obsah a metodu Kritiky čistého rozumu, základy praktické filosofie I. Kanta;
odvodit a zhodnotit celkový význam jeho filosofie pro moderní evropskou kulturu.
Osnova
 • Úvod do studia filosofie německého idealismu
 • Kant: Kritika čistého rozumu
 • Kant: Kritika soudnosti
Literatura
  povinná literatura
 • KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. Translated by Jaromír Loužil - Jiří Chotaš - Ivan Chvatík. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2001. 567 s. ISBN 80-7298-035-1. info
 • KANT, Immanuel. Kritika praktického rozumu. Translated by Jaromír Loužil. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1996. 306 s. ISBN 8020505075. info
 • KANT, Immanuel. Kritika soudnosti : Kritik der Urtheilskraft (Orig.). Translated by Vladimír Špalek - Walter Hansel, Edited by Milan Sobotka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 271 s. info
  doporučená literatura
 • Emmerich Coreth, Filosofie 17. a 18. století, Olomouc 2002, zejm. kap. AIV, A V, C, D, E.
Výukové metody
e-learning, konzultace
Metody hodnocení
E-learningové testy, kde je třeba dosáhnout minimálně 60 procent bodů, a ústní zkouška na základě pobírané látky, pokud student nedosáhl 80 procent bodů z e-learningových testů.
Informace učitele
Studenti si na začátku semestru domluví individuální konzulace tak, aby byli připraveni na e-learningové testy.
Na každém setkání bude individuálně nebo ve skupině konzultována předem zadaná látka, především přečtené primární texty. Během semestru je třeba skládat e-learningové testy. Podmínkou připuštění k závěrečné zkoušce je dosažení celkově 75 % bodů z těchto testů. U zkoušky bude kladen důraz na znalost základních problémů, které se Kant snaží řešit, celkového rozvrhu jeho kritik a základních termínů.
Literatura:
Uvedené tituly jsou povinné. Je třeba znát předmluvy a úvod ke Kritice čistého rozumu a ke Kritice soudnosti první paragraf Kritiky čistého rozumu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.