TDVSP3 Speciální přednáška III - Kognitivní vědy

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
porozumění cizojazyčnému textu (angličtina nebo němčina nebo jiné světové jazyky)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen popsat náplň oboru kognitivní věda, základní otázky, které obor řeší, metody výzkumu a výzvy, kterým musí čelit.
Osnova
  • 1. Kognitivní věda jako multidisciplinární obor, dějiny a cíle výzkumu.
  • 2. Analogie mysl-stroj a její různé formy
  • 3. Výzvy pro kognitivní vědu.
Literatura
    povinná literatura
  • PETRŮ, Marek. Fyziologie mysli : úvod do kognitivní vědy. Vyd. 1. Praha: Triton, 2007. 385 s. ISBN 9788072549696. info
  • THAGARD, Paul. Úvod do kognitivní vědy :mysl a myšlení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 231 s. ISBN 80-7178-445-1. info
Výukové metody
e-learning
Metody hodnocení
3 on-line tests
Informace učitele
Předmět je vyučován e-learningovou formou. Sestává ze třech bloků výuky, z nichž každá je zakončena krátkým testem mapujícím poznatky z daného bloku. Pro udělení zápočtu je nutné získat celkově alespon 60 procent bodového ohodnocení ze všech testů dohromady.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.