TDVSP3 Speciální přednáška III - Historiografie vědy

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
5x za semestr 2 hodiny. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Porozumění cizojazyčnému textu (angličtina nebo němčina nebo jiné světové jazyky).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen popsat náplň oboru historiografie vědy, základní otázky, které obor řeší, metody výzkumu a výzvy, kterým musí čelit.
Osnova
 • 1. Počátky historiografie vědy - pozitivismus, whiggismus
 • 2. Anachronní a diachronní přístup
 • 3. Anarchronismy
 • 4. Internalismus a externalismus
 • 5. Sociální konstruktivismus
Literatura
  povinná literatura
 • ŠPELDA, Daniel. Proměny historiografie vědy. Vydání první. Praha: Filosofia, 2009. 343 stran. ISBN 9788070073100. info
  doporučená literatura
 • KOYRÉ, Alexandre. Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru. Translated by Petr Horák. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 261 s. ISBN 8070215860. info
 • BROOKE, John Hedley a G. N. CANTOR. Reconstructing nature : the engagement of science and religion. New York: Oxford University Press, 2000. xii, 367. ISBN 019513706X. info
 • BROOKE, John Hedley. Science and religion : some historical perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. x, 422. ISBN 0521283744. info
 • BURTT, Edwin A. The metaphysical foundations of modern physical science. 2nd ed. London: Routledge & Kegan Paul, 1980. 352 s. ISBN 0710005881. info
Výukové metody
konzultace, četba, domácí práce, diskuse
Metody hodnocení
seminární práce v rozsahu 15 normostran
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: 5x za semestr 2 hodiny.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/TDVSP3