TDVSP3 Speciální přednáška III - Kognitivní vědy

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Porozumění cizojazyčnému textu (angličtina nebo němčina nebo jiné světové jazyky).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen popsat náplň oboru kognitivní věda, základní otázky, které obor řeší, metody výzkumu a výzvy, kterým musí čelit.
Osnova
  • 1. Kognitivní věda jako multidisciplinární obor, dějiny a cíle výzkumu.
  • 2. Analogie mysl-stroj a její různé formy.
  • 3. Výzvy pro kognitivní vědu.
Literatura
    povinná literatura
  • Další povinné a doporučené zdroje jsou součástí e-learningového kurzu
  • PETRŮ, Marek. Fyziologie mysli : úvod do kognitivní vědy. Vyd. 1. Praha: Triton, 2007. 385 s. ISBN 9788072549696. info
  • THAGARD, Paul. Úvod do kognitivní vědy :mysl a myšlení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 231 s. ISBN 80-7178-445-1. info
Výukové metody
e-learning
Metody hodnocení
3 on-line testy, minimální požadovaná úspěšnost 60 procent.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=457
Předmět je vyučován e-learningovou formou. Sestává ze třech bloků výuky, z nichž každá je zakončena krátkým testem mapujícím poznatky z daného bloku. Pro udělení zápočtu je nutné získat celkově alespon 60 procent bodového ohodnocení ze všech testů dohromady.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.