KPI11 Kurz práce s informacemi

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
celý předmět je formou eLearningu. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (přednášející)
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Mgr. Hana Habermannová (přednášející)
Mgr. Kateřina Hošková (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Šimková (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Iva Zadražilová (přednášející)
Mgr. Jan Zikuška (přednášející)
Mgr. Hana Holoubková (pomocník)
Mgr. Radim Chalupník (pomocník)
Mgr. Eva Jandová (pomocník)
Mgr. Lucie Jarošová, DiS. (pomocník)
Bc. Radmila Kouřilová (pomocník)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (pomocník)
Mgr. Jana Otoupalíková (pomocník)
Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová (pomocník)
Mgr. Dagmar Šiková, DiS. (pomocník)
Bc. Jiří Xaver, DiS. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
(! NOW ( FI:VB000 Základy odborného stylu ))&&(! FI:VB000 Základy odborného stylu )
Počítačová gramotnost na uživatelské úrovni. Schopnost práce s internetem, zvídavost, schopnost samostatné práce a touha samostatně hledat řešení, základní znalost angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 2000 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/2000, pouze zareg.: 0/2000, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/2000
Cíle předmětu
Máte problémy s vyhledáváním zdrojů pro své seminární či diplomové práce? Chtěli byste lépe vyhledávat na Internetu? Neumíte správně posoudit odbornost textu? Potřebujete se naučit správně citovat a uvádět použité zdroje podle vyžadované normy?
Kurz práce s informacemi vás to naučí, zlepšíte si své dovednosti a usnadníte si studium.

Naučíte se:
 • nalézt správná místa pro vyhledávání informací,
 • efektivně vyhledávat v odborných databázích a nalézt tak kvalitní zdroje pro svoji práci,
 • správně citovat a zvýšit si tak hodnotu své práce,
 • lépe psát odborné vysokoškolské práce,
 • kriticky posoudit, který zdroj je pro vás ten správný a důvěryhodný
 • a mnoho dalšího.

 • Osnova
  • 1. Informační sebeřízení (informační hygiena, bezpečnost, etika)

  • 2. Definování problému/tématu

  • 3. Hledání informací
  • Zdroje informací se zaměřením na knihovny a dokumenty
  • Odborné elektronické informační zdroje
  • Internet jako zdroj informací

  • 4. Organizace poznatků

  • 5. Analýza
  • Kritický přístup
  • Interpretace, hodnocení

  • 6. Dokumenty
  • Tvorba textu
  • Zpracování textu
  • Netextové dokumenty (tvorba a zpracování)

  • 7. Komunikace a tvorba znalostí

  • 8. Publikování
  Výukové metody
  Kurz probíhá formou e-learningu v prostředí LMS IS MU (pracujete z domu). Každý týden jsou pravidelně otevřeny výukové moduly, které jsou ukončeny povinnými úkoly, které je třeba včas pravidelně odevzdávat. Poslední modul obsahuje úkol shrnující učivo celého kurzu. Součástí modulů jsou autoevaluační testy, které nejsou povinné, jsou však přínosné pro závěrečný test. Kurz je ukončen závěrečným testem, který je třeba absolvovat PREZENČNĚ na FFMU. Pro ukončení kurzu je tedy třeba odevzdat včas minimálně 11 úkolů a absolvovat úspěšně písmený test. Je žádoucí pravidelné každotýdenní studium.
  Metody hodnocení
  Kurz se skládá ze 13 modulů. Pro úspěšné absolvování je POVINNÉ splnění minimálně 11 průběžnýh úkolů v předepsaném termínu. Na základě splnění těchto úkolů bude mít student možnost přistoupit k závěrečnému testu, který proběhne PREZENČNĚ na FF MU. Závěrečný test bude známkován a podle výsledku bude udělena výsledná známka.
  Informace učitele
  http://kpi.knihovna.cz
  Doplňující materiály, novinky, zajímavé informace a možnost další komunikace s vyučujícími kurzu lze mj. využít prostřednictvím sociální sítě Facebook (nepovinná aktivita). https://www.facebook.com/kurz.kpi. Více informací o kurzu na stránce http://kpi.knihovna.cz.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.