KPI11 Kurz práce s informacemi

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
celý předmět je formou eLearningu. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Tulinská (přednášející)
RNDr. Michal Černý (přednášející)
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Eliaš (cvičící)
Mgr. Erika Mirová (cvičící)
Mgr. Jana Uchočová (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Tulinská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KPI11/Drevova: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KPI11/Elias: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Eliaš
KPI11/Georgala: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KPI11/Jandova: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KPI11/Kadlecova: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KPI11/Kmochova: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KPI11/Kourilova: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KPI11/Kovarova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Vizváry
KPI11/Martonova: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KPI11/Mirova: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KPI11/Sloupenska: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KPI11/Tulinska: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Tulinská
KPI11/Uchocova: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Počítačová gramotnost na uživatelské úrovni. Schopnost práce s internetem, zvídavost, schopnost samostatné práce a touha samostatně hledat řešení, základy angličtiny jsou vítané, ale nikoli nezbytné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 350 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/350, pouze zareg.: 0/350, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/350
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studentům předat základní kompetence, které se týkají práce s odborným textem a se zdroji - od vyhledávání po vlastní tvorbu.
Je koncipován tak, aby studentům mohl pomoci s následujícími problémy: Máte problémy s vyhledáváním zdrojů pro své seminární či diplomové práce? Chtěli byste lépe vyhledávat na Internetu? Neumíte správně posoudit odbornost textu? Potřebujete se naučit správně citovat a uvádět použité zdroje podle vyžadované normy?

Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu umět:
 • nalézt správná místa pro vyhledávání informací,
 • efektivně vyhledávat v odborných databázích a nalézt tak kvalitní zdroje pro svoji práci,
 • dobře volit klíčová slova,
 • správně citovat a zvýšit si tak hodnotu své práce,
 • lépe psát odborné vysokoškolské práce,
 • kriticky posoudit, který zdroj je pro vás ten správný a důvěryhodný,
 • užívat metody efektivního a kritického čtení,
 • vytvořit poster, infografiku či prezentaci,
 • psát si poznámky a organizovat si je
 • Osnova
  • Sebeřízení
  • Definování tématu
  • Internet jako zdroj informací
  • Databáze odborných textů
  • Zdroje a způsoby získání informací
  • Hodnocení zdrojů a informací
  • Organizace informací
  • Efektivní čtení
  • Tvorba textu
  • Formální zpracování textu
  • Vizualizace
  • Prezentace
  Literatura
   doporučená literatura
  • BEČKA, J.V. Jak psát dobře a správně. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1974. 177 s. info
  • MEŠKO, Dušan a Dušan KATUŠČÁK. Akademická príručka. 1. slovenské vyd. Martin: Osveta, 2004. 316 s. ISBN 8080631506. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ŠIMEK, Dušan a Helena KUBÁTOVÁ. Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 56 s. ISBN 8024404354. info
  • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
  • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Martin Krčál - Citace.com, 2014. 212 s. ISBN 978-80-260-6074-1. oficiální stránka knihy info
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
   neurčeno
  • BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks : a guide to academic publishing success. Los Angeles: SAGE, 2009. xxi, 351. ISBN 9781412957014. info
  • COTTRELL, Stella. The study skills handbook. 4th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. vi, 426. ISBN 9781137289254. info
  • GODFREY, Jeanne. How to use your reading in your essays. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. viii, 162. ISBN 9781137294685. info
  • GREETHAM, Bryan. How to write better essays. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. xi, 315. ISBN 9781137293282. info
  Výukové metody
  Kurz je plně distanční s týdenní periodicitou. Metody: E-learning, průběžné úkoly a kvízy, závěrečný test.
  Metody hodnocení
  E-learningový kurz. Každý týden student vypracuje úkol dle stanoveného zadání. Tyto úkoly jsou nezbytnou podmínkou pro ukončení předmětu. Je potřeba splnit všechny úkoly.
  Závěrečného hodnocení se skládá ze dvou částí: písemného testu (1/3 hodnocení) a samostatně z domu vypracovaného úkolu v podobě seminární práce (2/3 hodnocení), dle stanovených pokynů v kurzu.
  Informace učitele
  http://kisk.phil.muni.cz/kpi
  Kurz by zahájen 25.9. Veškeré informace jsou dostupné na webové stránce. Kurz bude využívat prostředí: - webových stránek kurzu http://kisk.phil.muni.cz/kpi - Google Classroom a Google docs - Go Formative. POKUD SE DO KURZU PŘIHLÁSÍTE PO 29.9., KONTAKTUJTE VYUČUJÍCÍ EMAILEM (hanatulinska@phil.muni.cz).
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.