EN

FF:PB12PB41 Pedagogika na Wikipedii - Informace o předmětu

PB12PB41 Pedagogika na Wikipedii

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ingrid Čejková (přednášející)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák (přednášející)
Mgr. Petr Sucháček (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:30–14:05 K21
Předpoklady
PB12JA11 Ped. teorie || PG12A23 Pedagogické teorie || PGK12A23 Pedagogické teorie
Předpokladem je mít uzavřené kurzy Obecná pedagogika a Pedagogické teorie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cíl kurzu: Cílem kurzu je osvojit si dovednosti spojené s vyhledáváním odborné literatury v elektronické podobě, osvojit si dovednosti rešerše a získat schopnosti psát krátký odborný text. Výstupem pro každého by mělo být, aby si dokázal najít zdroje, kriticky je zpracovat a vytvořit výtah v podobě slovníkového hesla. Studenti budou vedeni k samostatné práci a spolupráci a k tomu, aby vytvořili reálný obsah slovníkového hesla v internetovém portálu Wikipedia. Smyslem kurzu je vést studenty k vytvoření hesla užitečného pro ně samotné, stejně jako pro další uživatele Wikipedie.
Studenti si vyberou jedno z nabídnutých témat, ke kterým si vyhledají minimálně tři zdroje v odborných pedagogických časopisech s elektronickou podporou: Studia paedagogica , Pedagogická orientace , Pedagogika.sk , případně Orbis scholae . K těmto zdrojům připojí studenti dva vlastní, které si prostoru internetu najdou. Výsledným produktem předmětu bude slovníkové heslo na Wikipedii.
S oporou o odborné zdroje získají studenti dovednosti uplatnitelné v dalších kurzech a zejména při psaní ročníkové a bakalářské práce.
Osnova
 • 18. 9. 2013 Informační schůzka
 • 2. 10. 2013 Zdroje a jak je najít
 • 16. 10. 2013 Porovnávání zdrojů
 • 30. 10. 2013 Literární rovina textu I
 • 13. 11. 2013 Literární rovina textu II
 • 27. 11. 2013 Jak psát na Wikipedii
 • 11. 12. 2013 Prezentace slovníkových hesel
Literatura
  doporučená literatura
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xix, 226. ISBN 9788073579043. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 9788073675035. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Tomáš Janík - Milada Rabušicová - Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 395 s. ISBN 9788073676476. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, odevzdávání vypracovaných úkolů a slovníkové heslo.
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je nezbytné:
A. Vyhledání zdrojů (do 26. 10. 2013)
B. Odevzdat seminární práci v rozsahu 4 normostrany (do 27. 11. 2013)
C. Napsat slovníkové heslo na Wikipedii (do 11. 12. 2013)
D. Docházka (80%)
Ostatní požadavky budou tlumočeny na první hodině kurzu.
Informace učitele
E-learningová podpora ke kurzu je v systému ELF.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.