EN

FF:JAP103 Úvod do japanistiky - Informace o předmětu

JAP103 Úvod do japanistiky

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:10–15:45 L31
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
JAP103/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Rumánek
JAP103/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Rumánek
Předpoklady
Bez prerekvizít. Kurz je vhodnou úvodnou platformou pre absolvovanie ďalších predmetov ako Japonské dejiny a Japonská literatúra, ktoré sú prerekvizitne viazané. Znamená to, že "Úvod do japanistiky" je prerekvizitou k "Japonským dejinám", a Dejiny sú prerekvizitou , "Japonskej literatúre". Poskytuje prehľad o japonských reáliách, základoch japonológie ako vedného odboru a o tradičných japonských umeniach.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Náplňou predmetu je získať základný prehľad o japonológii ako vednom odbore, a to z dvoch perpektív:
(1) Japonológia ako súbor poznatkov o Japonsku
(2) Japonológia ako veda, spracúvajúca tieto poznatky, a jej dejiny
Na základe týchto dvoch perspektív má študent po absolvovaní kurzu prehľad o rôznorodosti poznávania Japonska a uvedomuje si kontext japonológie z hľadiska česko-slovenského aj svetového bádania a jeho predstaviteľov. Odnáša si tiež najdôležitejšie poznatky, ktoré môže využiť ako orientačné body v ďalšom profilovaní svojho japonologického záujmu.
Účasť na výučbe je povinná.
Osnova
 • 1. Japonsko – bádání o zemi a lidech.
 • 2. Zkoumání jazyka a písma v Japonsku.
 • 3. Evropa okouzlená Japonskem.
 • 4. Periodizace dějin, jazyka a literatury
 • 5. Kult šintó a importované myšlenkové směry
 • 6. Přehled žánrů japonské literatury
 • 7. Kultura rukopisů
 • 8. Překlady japonské poezie a prózy do češtiny a slovenštiny
 • 9. Japonská hudba, divadlo a tanec
 • 10. Příroda v japonské kultuře
 • 11. „Dentó bunka“ – odvětví tradiční kultury
Literatura
  doporučená literatura
 • Boháčková L, Winkelhöferová Z. Vějíř a meč, Praha, Panorama, 1987.
 • Líman, Antonín. Kouzlo šerosvitu, Praha, DharmaGaia, 2008.
 • Janoš J. 99 zajímavostí z Japonska, Praha, Albatros, 1984.
  neurčeno
 • Svojsík, Alois. Japonsko a jeho lid, Praha, v komisi O. Pyšvejce, Nakladatele a knihkupce v Praze II, Jindřišská ul. 17, 1913.
 • Hofbauer, Arnošt. „Žaponské umění“, v časopisu: Volné směry vydávaného spolkem Mánes v Praze, ročník XII, trojčíslo 10-12, 1908, str. 281 – 356.
 • Earhart H. Byron. Náboženství Japonska, př. R. Heřman, Praha, Prostor, 1998.
 • Průšková, Vlasta. Lidé a věci v Japonsku, Praha, Orbis, 1941.
 • Líman, Antonín, Mezi nebem a zemí, Praha, Academia, 2001.
 • Swann, Peter C., Umění Číny, Koreje a Japonska, Praha, Odeon, 1970.
 • Collcutt, Martin a kol. Svět Japonska, přel. R. Duroňová, Praha, Knižní klub, 1997.
 • Havlasa, Jan. Japonský podzim (Zlomky života), Praha, Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s. r. o., 1930.
 • Reischauer E., Craig A. Dějiny Japonska, př. Labus, Sýkora, Praha, Lidové noviny, 2000.
 • Eliášová, Barbora M. Dcery Nipponu (Několik kapitol o japonských ženách), nakladatel B. Kočí, Knihkupec v Praze I, Masarykovo nábřeží 14, 1925.
 • Kol. autorů. Prameny života (Obraz Člověka a světa ve starých kulturách), Praha, Vyšehrad, 1982
 • Kol. autorů. (ed. Jaroslav Bařinka) Kulturní tradice Dálného východu, Praha, Odeon, 1980.
Výukové metody
Predmet sa začína úvodom do problematiky japonológie ako sústavy poznatkov, zdôrazňuje sa dôležitosť ustálenej terminológie, schopnosti podať poznatky o cudzích kultúrach v materskom jazyku (češtine/slovenčine), čo je v súčasnosti dosť vážny problém, a poskytujú sa zemepisné, jazykové a dejinné špecifiká Japonska, ako aj prehľad o bádateľoch v rozličných oblastiach japonológie. Ďalej sa predmet venuje rozličným aspektom literatúry a umenia, základom japonských tradícií a ich chronologickým zvláštnostiam. Účasť na výučbe je povinná.
Metody hodnocení
Povinná účast a úspěšně zvládnuté testy (dílčí a finální) jsou podmínkou k hodnocení a úspěšnému ukončení předmětu. Počet víc jak 3 absence VYLUČUJE studenta z možnosti úspěšně ukončit předmět. U oborových studentů je požadovaná hranice 70% správně zodpovězených bodů na testu.
Informace učitele
Z důvodů velkého zájmu o předmět jsou studenti v roce 2014 rozděleni do skupin A a B. Výuka na podzim 2014 se začne 23. září pro skupinu A, a 30. září pro skupinu B. Do skupin se studenti přihlásí sami. Předběžně plánované dny přednášek pro jednotlivé skupiny: A 23.9. 7.10. 21.10. 11.11. 25.11. 9.12. (pravděpodobný termín finálního testu) B 30.9. 14.10. 4.11. 18.11. 2.12. 16.12. (pravděpodobný terním finálního testu) NB: Data se mohou změnit. Učitel bude o případné změně informovat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen i pro studenty mimo mateřské obory.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.