EN

FF:AJ69043 Překlad v prostředí internetu - Informace o předmětu

AJ69043 Překlad v prostředí internetu

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:30–14:05 L11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolvent kurzu
- získá praktické dovednosti v některých on-line činnostech na internetu, typicky spojených s vícejazyčností a nutností překladu, a bude schopen samostatné práce v prostředí internetu v globálním a mnohojazyčném prostředí společenském i technologickém (wiki editace, metody a konkrétní instance online sdílení dokumentů, lokalizace www stránek)
- bude znát specifika překladu i jiné produkce textů v podmínkách kolektivního (a často neprofesionálního) autorství a/nebo veřejných licencí, a bude schopen aplikovat na tuto oblast teoretické koncepty z tradičnějších typů překladu
Kurz reaguje na reálné prostředí, v němž překlady neprodukují pouze profesionálové; zkoumá vztah amatérského a profesionálního překladu (včetně právních a sociálních aspektů) a hranice mezi nimi a porovnává je se situací u původních textů. Probírá různé typy a projevy překladu na internetu a srovnává je s překladem v tradičním prostředí.
Osnova
 • 1.-3. týden
 • - amatérská a profesionální produkce překladových textů: hledisko ekonomické, právní, organizační a sociálního (open-source prostředí, wiki aj.; virtuální autorské komunity a jejich vztah ke komerční produkci; profesionální distribuované projekty; lokalizace, internacionalizace). Konkrétní pohled na strukturu některých projektů a jejich výstup.
 • 4.-5. týden:
 • Wikipedie - seznámení s wiki prostředím, nástroji a pravidly komunity. Uvedení do vlastní produkce. Diskuse wikipedistů (na příkladu konkrétního hesla vzniklého překladem). Důsledky otevřené kolektivní tvorby pro konečný výstup; limitace, udržitelnost, synergie projektu. Odnože wikipedie. Přidělení témat/hesel pro samostatnou práci v průběhu kurzu.
 • 6. týden
 • Překlad/lokalizace internetových stránek, amatérská a profesionální produkce. Jazyk a styl internetové produkce: stránky globální vs. lokální, veřejné vs. soukromé. Zastoupení a význam překladových textů v jednotlivých jazykových prostředích; rozdíly ve vnímání závazku pořizovat anglickou verzi v různých neanglicky mluvících zemích. Působí internet marginalizaci produkce v ostatních jazycích?
 • 7. týden
 • Literární a odborný překlad v prostředí internetu: pirátské překlady, komunitní projekty překladu knih a titulkování filmů. Vývoj a proměny konceptu autorství a autorského práva, jeho stav a trendy v éře elektronických textů a bezeztrátové replikace. Role překladu v každodenní informační výměně a tvorbě alternaticních obrazů reality.
 • 8. týden
 • Redakční hodina Wiki
 • 9. týden
 • Lokalizace SW a jiných technických prostředků; stručné seznámení se základními trendy a prostředky, s odkazem na specializovaný kurz. Stručný přehled automatických překladačů a jejich možností a omezení.
 • 10. týden
 • Metatexty o překladu - internet jako prostředí reflektující překlad, vztah této produkce k odborné kritice a teorii překladu. Konkrétní příklady. Čeština na internetu: stručná sumarizace poznatků z dosavadních témat, stav a sebereflexe českého jazyka v prostředí internetu.
 • 11.-12. týden:
 • Závěrečná redakce překladů samostatně pořízených v průběhu kurzu v prostředí Wiki. Důraz na faktografickou správnost a stylovou rovinu. Podle potřeby komunikace s redakcí či spoluautory pomocí nástrojů wikipedia.
 • 13. týden
 • Dokončení neuzavřených témat, shrnutí a zakončení kurzu.
Literatura
 • Living Internet: http://www.livinginternet.com/
 • Dimova, R: New media, persuasion and interactivity: Towards a research agenda. International Conference on Technology: Between Enthusiasm and Resistance, 10-11 May 2005, University of Jyväskylä, Finland. http://www.jyu.fi/yhtfil/teer2005/abstract/dimova.
 • Giles, Jim: Special Report: Internet encyclopaedias go head to head. Nature 438, 900-901 (15 December 2005).
 • http://www.aetherometry.com/antiwikipedia/awp_index.html
 • ŠTĚTKA, Václav a David ŠMAHEL. Attributes of Participation in Online Communities among Czech Internet Users. Observatorio, Lisbon: The Observatory for Media, 2008, roč. 2, č. 3, s. 39-52. ISSN 1646-5954. URL info
 • Aktuelles zum Internet-Recht : Tagungsband zum Sympozium Internet-Recht am 23. April 2005. Edited by Barbara Leitl - Michael Mayrhofer - Oliver Plöckinger. Engerwitzdorf: Pro Libris, 2006. vii, 103. ISBN 3902460202. info
 • BRIGGS, Asa a Peter BURKE. A social history of the media : from Gutenberg to the Internet. 2nd ed. Malden, MA, USA: Polity, 2005. viii, 304. ISBN 0745635121. info
 • BAKARDJIEVA, Maria. Internet society : the Internet in everyday life. London: SAGE, 2005. xi, 220. ISBN 0761943390. info
 • Web and Communication Technologies and Internet-Related Social Issues - HSI 2005 : 3rd International Conference on Human.Society@Internet : Seoul, Korea, July 27-29, 2005 : proceedings. Edited by Shinji Shimojo. Berlin: Springer, 2005. xix, 368. ISBN 3540278303. info
Výukové metody
Práce v hodině:
 • Rozbory vytvořených překladů
 • Diskuse ke specifikům internetového publikování
  Domácí zadání:
 • Samostatná práce v prostředí internetu (překlady v české Wikipedii, lokalizace www stránek)
 • Rešerše různých typů textů publikovaných na internetu
 • Metody hodnocení
  Seminář v počítačové pracovně, s možností praktické práce na internetu přímo v kurzu. Jako příprava na jednotlivé týdny budou podle povahy tématu zadávány statistické sondy do internetu, rešerše, rozbory překladů apod.
  Hodnocení je založeno na průběžné práci v kurzu a na závěrečném rozsáhlejším překladu zpracovávaném doma.
  Vyučovací jazyk
  Angličtina
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Informace k inovaci předmětu
  Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  logo image
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.