CJBB172 Introduction to Czech syntax

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Caha, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:50–12:25 B2.13
Předpoklady
Předmět je vyučován anglicky. Studenti musí ovládat jazyk tak, aby si mohli přečíst učebnici psanou jednoduchou angličtinou a aby porozuměli anglickému zadání testu (odpovědi budou a-b-c-d, takže psaná angličtina na úrovni není podmínkou). Dále budu předpokládat znalost základní terminologie (substantivum, předložka, ...)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tato přednáška představuje úvod do problematiky teorie syntaxe. Probere základní syntaktickou terminologii, způsoby reprezentace a vybraná pravidla. Zaměřuje se na představení nástrojů syntaktické analýzy, které pak studenti mohou samostatně aplikovat při analýze nových příkladů. Přednáška je určena především posluchačům navštěvujícím povinný předmět Současný český jazyk – syntax (CJA010). Přednáška probere syntaktickou teorii a nástroje, seminář je pouze aplikuje. Účast na přednášce je pro studenty semináře doporučena -- bez ní se musí naučit teorii sami četbou učebnice, kterou budu na přednášce rozebírat. Přednášku lze doporučit i studentům všech filologických oborů a také studnetům přijíždějícím v rámci programu Erasmus+.
Osnova
  • 1. Co je syntax 2. Ambiguita a struktura 3. Testy konstituentů 4. Vázání 5. Hlava -- komplement -- adjunkt 6. Posun hlavy 7. Otázky a ostrovy 8. Subjekt
Literatura
    povinná literatura
  • HAEGEMAN, Liliane M. V. Thinking syntactically : a guide to argumentation and analysis. 1st pub. Malden: Blackwell, 2006. xii, 386. ISBN 1405118520. info
  • BÜRING, Daniel. Binding Theory. Cambridge: Cambidge University Press. 2005. (kap. 1))
Výukové metody
Používané výukové metody jsou: přednáška, diskuse v hodině, četba konkrétní povinné literatury.
Metody hodnocení
Úspěšný student má maximálně tři absence (omluvené nebo ne), a napíše závěrečný test na 75 procent bodů. Závěrečný test je v angličtině formou a-b-c-d.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.