CJBB172 Introduction to Czech syntax

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Caha, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:10–15:45 U25
Předpoklady
The course is taught in English. The students should know the language well enough to be able to follow a talk and read a textbook in simple English. The final exam is also in English. I am also presupposing the knowledge of basic grammar terms -- like preposition, subject, verb, etc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The lecture offers an introduction to theoretical syntax on the English/Czech language material. We will go through the basic terminology and ways of representing sentence structure in tree diagrams. I introduce the essential tools of analysis that the students can later use themselves to understand the structure of new examples. The lecture is mainly aimed at students attending the compulsory course CJA010 (but anyone interested in introduction to syntax is welcome). In the lecture, I introduce the basic tools and methods of syntactic analysis; the seminar will apply them to Czech data. The lecture is also suitable for all language and linguistics students, and those coming within the Erasmus+ exchange program.
Osnova
  • 1. What is syntax about 2. Ambiguity and structure 3. Constituency dignostics 4. Binding 5. Head -- Complement -- Adjunct 6. Head movement 7. Questions, relative clauses, locality 8. Subject positions
Literatura
    povinná literatura
  • HAEGEMAN, Liliane M. V. Thinking syntactically : a guide to argumentation and analysis. 1st pub. Malden: Blackwell, 2006. xii, 386. ISBN 1405118520. info
  • BÜRING, Daniel. Binding Theory. Cambridge: Cambidge University Press. 2005. (kap. 1))
Výukové metody
Používané výukové metody jsou: přednáška, diskuse v hodině, četba konkrétní povinné literatury.
Metody hodnocení
A successful student misses at most three lectures. There is a written exam at the end (you have to tick a-b-c or d) and one has to have 75 percent answers right. The final exam is in English just like the whole course.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.