CJBC556 Nejnovější česká literatura přelomu tisíciletí

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 15:50–17:25 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Informace učitele
Program semináře: 19. 10.: Polemiky: Milan Jungmann: Obnovení pořádku v české literatuře (Literární noviny 3, č. 45, 1992 s. 4), Jiří Kratochvil: Obnovení chaosu v české literatuře (Literární noviny 3, č. 47, 1992, s. 1 a 4), Milan Jungman: Kudy kam z chaosu (Literární noviny 4, č. 4, 1993, s. 7), Věroslav Mertl: Obnovení řádu v české literatuře (Literární noviny 4, č. 1, 1993, s. 7) 2. 11. Literární manifesty: Jaromír Typlt: Rozžhavená kra, Jaromír Typlt: Devadesátá léta mezi zátiším a bojištěm (Tvar 4, č. 16, 1993), Petr Borkovec, Martin Putna: Skrz (Souvislosti 4, č. 16, 1993) + polemiky + Michal Viewegh Báječná léta pod psa. 16. 11. Pavel Janoušek: Time-out (literární kritika 90. let) 30. 11. Bítovská setkání básníků (Sborník Bítov 1997 – Mladá poezie dnes) 14. 12. Dva směry literatury 90. let: postmoderna a autenticita M. Kundera: Nesmrtelnost J. Zábrana: Celý život
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 10 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.