DSBcB020 Dějiny starověkého „sportu“ I (Řecko)

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 17:30–19:05 A21
Předpoklady
Základní znalost dějin Předního Východu a antického Řecka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na dějiny tělesných cvičení, sportu a her ve starověku do doby helénismu. Cílem je seznámit studenty s antickými tělesnými cvičeními a systémy výchovy, jednotlivými gymnickými, hippickými a ostatními druhy agónu, sportovci, trenéry a místy pro realizaci tělesných aktivit. Po ukončení předmětu se bude student orientovat v jednotlivých „sportovních“ disciplínách a bude na antická tělesná cvičení nahlížet jinak než na současný sport.
Osnova
 • Sportovní vývoj států staroorientálního typu I (oblast Mezopotámie a Malé Asie, Egypt, Indie, Čína).
 • Sportovní vývoj států staroorientálního typu II (Kréta a Mykény).
 • Transformace tělesných cvičení v Řecku – vývojový přechod z Mykén do doby temné a archaické, souvislost a vývoj tělesných cvičení s hoplítskou reformou.
 • Gymnický, hippický a ostatní agón v Řecku.
 • Vývoj gymnického a hippického závodění v Athénách a ve Spartě, „Sportovně“-kulturní a filosofické ideály (areté, kalokagathia, sófrosyné, hybris, …).
 • Panhelénské hry, Velké Panathénaje a hry menšího významu, vztah k ženám a cizincům.
 • Olympie – ustavení her, místopis a průběh slavnosti.
 • Olympie – dějiny do helénismu, disciplíny, čestné tituly.
 • Vybraní sportovci a trenéři řeckého „sportu“ do doby helénismu.
 • Umělecké vyjádření (Pindaros, Simonidés, … x Myrón, Polykleitos, Libón, …).
Literatura
 • Malá encyklopedie olympijských her. Edited by Miloš Fassati. 1. vyd. Praha: Olympia, 1982. 615 s. : f. info
 • MECHIKOFF, Robert A. A history and philosophy of sport and physical education : from ancient civilizations to the modern world. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2010. xviii, 459. ISBN 9780073376493. info
 • HOGENOVÁ, Anna. Areté : základ olympijské filozofie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 164 s. ISBN 8024600463. info
 • HOMÉROS. Ílias. Translated by Otmar Vaňorný. 12. vyd. Praha: Petr Rezek, 2007. 598 s. ISBN 8086027252. info
 • JAEGER, Werner Wilhelm. Paideia : die Formung des griechischen Menschen. 2., ungekürzter photomechan. Berlin: Walter de Gruyter, 1989. 1398 s. ISBN 3110038005. info
 • OLIVOVÁ, Věra. Sport a hry ve starověkém světě. V Praze: Artia, 1988. 207 s. : i. info
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. I. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1973. 581 s. info
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. II. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1974. 428 s. info
 • PINDAROS. Olympijské zpěvy. Translated by Jan Šprincl. 2., upr. vyd. Praha: Rezek, 2002. 212 s. ISBN 808602718X. info
 • SÁBL, Václav. Hrdinové antických olympiád : olympijské příběhy a pověsti. Praha: Olympia, 1968. info
 • SÁBL, Václav. Od Olympie k Římu 1960 : z dějin olympijských her. Vyd. 1. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1960. 351 s., [4. info
 • STRACHOVÁ, Milena a Ján GREXA. Dějiny sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 121 s. ISBN 978-80-210-7359-3. URL info
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 1. vyd. Praha: Olympia, 1980. 294 s., [4. info
 • SPENGLER, Oswald. Zánik Západu : obrysy morfologie světových dějin. Edited by Martin C. Putna, Translated by Milan Váňa. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 772 s. ISBN 9788020018861. info
Výukové metody
Přednáška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.