AJ34150 Překlad odborného literárněvědného textu

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (přednášející)
Stephen Paul Hardy, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Michael Matthew Kaylor, PhD. (přednášející)
Mgr. Filip Krajník, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs spočívá v překladu sekundárního literárněvědného textu o rozsahu minimálně dvaceti stran z anglického jazyka do češtiny (kapitola v knize, kratší studie, esej, apod.). Smyslem je obohacení české odborné terminologie, převod nejnovějších termínů, přístupů a trendů do českého jazykového prostředí; a také rozvoj schopností studentů odborně působit na domácím poli. Dodatečnou výhodou je zpřístupnění anglofonních odborných textů české veřejnosti, bude-li překlad následně publikován. Na výběru textu se student dohodne se svým školitelem. Zda text vyhoje nárokům posuzují členové oborové komise - rodilí mluvčí. Kurs je hodnocen systémem vyhověl(a) - nevyhověl(a).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.