ROMFJIBXP Francouzština I (pro nefrancouzštináře)

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jaroslav Stanovský (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ROMFJIBXP/01: Čt 15:50–17:25 U36
ROMFJIBXP/02: Út 17:30–19:05 U35
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru francouzština.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přípravný seminář je primárně určen pro studenty IT, ŠP, PORT, kteří chtějí získat takovou základní znalost jazyka, aby se mohli eventuálně zapsat dp Jazykových seminářů I - IV a získávat kredity B i v těch kurzech, které jsou vedeny ve francouzštině.
Osnova
 • 1. Základy francouzské výslovnosti (přízvuk, intonace, vázání), pozdravy a představení se, národnosti
 • 2. Sloveso avoir a popis potřeb, souhlas, nesouhlas, omluva, typické francouzské produkty
 • 3. Osobní zájmena, pravidelné časování 1. třídy, zápor, rodinní příslušníci, člen neurčitý
 • 4. Přivlastňovací zájmena, povolání, tvorba ženského rodu a plurálu, číslovky do 70
 • 5. Číslovky nad 70, vyjádření zájmu, libosti a nelibosti, členy určitý a neurčitý a jejich použití, (místní předložky)
 • 6. Ukazovací zájmena, tvorba otázek, zájmy a koníčky, souhlas, dny v týdnu
 • 7. Popis domu a bytu, adjektiva a jejich umístění ve větě, konstrukce „il y a“, číslovky řadové
 • 8. Město a slovíčka pro pohyb ve městě, dopravní prostředky, Státy a země, předložka „à“ a „de“
 • 9. Každodenní činnosti, popis osoby, future proche (blízká budoucnost) a rozkazovací způsob
 • 10. Vzdělávání, měsíce a hodiny, předložky času, časování sloves 2. třídy, přijmutí a odmítnutí pozvání
 • 11. Jídlo a pití, vyjádření množství, dělivý člen
 • 12. Zápočtový test
Literatura
 • BEKOVÁ, Jarmila, Marion BÉRARD, Alexandra KOZLOVÁ a Radim ŽATKA. Allez hop! : francouzština pro každého. 1. vydání. Brno: Edika, 2014. 250 stran. ISBN 9788026604594. info
 • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů. Výukovými metodami jsou poslech, opakování slovních spojení dle nahrávky, četba textů, vysvětlení nových výrazů a vazeb, odpovědi na otázky z textu, vysvětlení nových gramatických jevů, aplikace nové gramatiky a slovní zásoby ve cvičeních, diktáty, dialogy ve dvojicích, písemné domácí úkoly například formou překladu vět z češtiny do francouzštiny.
Metody hodnocení
o povinná účast na hodinách (max. dvě neomluvené absence) o absolvování krátkého pohovoru s vyučujícím na konci kurzu o zápočtový test (úspěšnost min. 66 %)
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.