OJ321 Germánské jazyky

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 14:00–15:40 K33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 69 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/69, pouze zareg.: 0/69, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/69
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz podává komplexní přehled germánských jazyků v jejich historické perspektivě. Posluchači by měli být podrobně seznámeni s vývojem germánských jazyků a charakteristikami jejich gramatické struktury. Absolvováním by měli získat schopnost rozlišit jednotlivé germánské jazyky, orientovat se v jejich gramatice a seznámit se s historií raného germánského společenství.
Osnova
  • 1. Svědectví antických autorů o Germánech (Caesar, Plinius, Tacitus, Ptolemaios). 2. Germáni v době stěhování národů. Svědectví Jordana a dalších kronikářů. 3. Místo germánské větve v indoevropské jazykové rodině a její charakteristické rysy. 4. Nástin pragermánské gramatické struktury. 5. Různé modely klasifikace germánských jazyků. 6. Nejstarší použití písma u Germánů: helma z Negau a rané runové písmo. 7. Přehled starých literárních germánských jazyků (1. tis. po Kr.): Gótský a krymskogótský. Severozápadní germánština: jazyk nejstarších runových nápisů. Starohornoněmčina. Starosaština. Staroangličtina. Jazyk mladších run (6.-10. st.) a staroseverština. 8. Přehled moderních germánských jazyků: Hornoněmecký. Dolnoněmecký. Nizozemský. Fríský. Anglický. Dánský. Švédský a gutnijský. Norský. Faerský. Islandský.
Literatura
    doporučená literatura
  • Berkov, V.P. 2003. Současné germánské jazyky. Praha: Karolinum.
  • BLAŽEK, Václav, Staré germánské jazyky. Historický a gramatický přehled. Brno: MU 2011.
    neurčeno
  • SCHLETTE, Friedrich. Germáni mezi Thorsbergem a Rvennou : kulturní dějiny Germánů do konce stěhování národů. Vyd. 1. Praha: Orbis, 1977. 302 s.. [1. info
Výukové metody
Přednášející uvede posluchače do rané kmenové historie Germánů a seznámí je s rekonstrukcí pragermánštiny na základě starých literárních jazyků. poté posluchači vystupují samostatně s vlastními popisy moderních germánských jazyků, jednotlivě či v párovém srovnání.
Metody hodnocení
Výstupem kursu je písemné zpracování zadaného tématu, nejčastěji jde o popis zvoleného jazyka či porovnání gramatických struktur dvou jazyků. Od kvality písemné práce se pak odvíjí výsledek zkoušky nebo kolokvia.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Ukončení zápočtem je možné pouze pro kredit typu C. Uděluje se na základě aktivní účasti při výuce.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.