PB22PA30 Úvod do pedagogického výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 B2.43
Předpoklady
PB12JA11 Ped. teorie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz dává přehled o problematice pedagogického výzkumu. Umožňuje porozumět procesu empirického vědeckého přístupu k realitě. Ukazuje rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem ve všech jejich variantách a poskytuje porozumění přednostem a slabinám různých metodologických postupů ve výzkum, jejich validitě a reliabilitě. Studenti jsou po absolvování kurzu schopni kriticky posoudit vhodnost zvoleného výzkumného designu a zhodnotit relevanci výzkumu.
Osnova
 • Pedagogika jako sociální věda.
 • Současné trendy v pedagogickém výzkumu ve světě a v ČR.
 • Model empirické vědy.
 • Fáze empirického výzkumu.
 • Hypotézy, verifikace a falzifikace. Principy statistického testování hypotéz.
 • Operacionalizace konstruktů.
 • Měření, validita, reliabilita.
 • Výzkumné designy v pedagogice: reprezentativní výzkum, experiment, případová studie, akční výzkum, testování.
 • Teoretické metody výzkumu.
Literatura
  povinná literatura
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 8071845698. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva - Vendula Hlavatá. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010. 261 s. ISBN 9788073151850. info
 • COHEN, Louis, Lawrence MANION a Keith MORRISON. Research methods in education. 5th ed. London: RoutledgeFalmer, 2000. xvi, 446. ISBN 0415195411. info
  doporučená literatura
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 176 s. Skripta. ISBN 978-80-210-4359-6. URL info
 • MAŇÁK, Josef, Štefan ŠVEC a Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido, MU, 2005. 134 s. ISBN 80-210-3802-0. info
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
 • STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. ISBN 8070677988. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1993. 374 stran. ISBN 8071841412. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, individuální seminární práce.
Metody hodnocení
Test s otevřenými otázkami (80%), individuální seminární práce (20%)
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.