EN

FF:RLB536 Religionistická exkurze v Brně - Informace o předmětu

RLB536 Religionistická exkurze v Brně

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 B2.41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti studentů vyhledávat, zpracovávat a kriticky aplikovat relevantní religionistické poznatky v prostoru města Brna. Kurz sestává z přípravy a realizace několika exkurzí na různá, religionisticky významná místa v Brně spjatá ať už s jeho historií či významná v současnosti. Studenti se aktivně podílejí na přípravě jednotlivých exkurzí. Součástí kurzu je i rozvoj praktických organizačních a prezentačních dovedností.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen: - rámcově mapovat vybraná náboženská společenství v Brně - charakterizovat vybrané nábožensky významné lokality či památky v Brně včetně jejich historie a současného stavu - korektně komunikovat se zástupci jednotlivých náboženských skupin v Brně - samostatně připravit krátkou exkurzi po odborné a organizační stránce
Osnova
 • Kurz probíhá v jednotlivých blocích: 1. úvodní setkání, sdělení požadavků a přidělení úkolů 2. návrh jednotlivých exkurzí, výběr a harmonizace 3. organizační setkání - plán exkurzí 4.-10. realizace jednotlivých exkurzí 11. závěrečný test a zhodnocení kurzu
Literatura
  doporučená literatura
 • KROUPA, Jiří. Dějiny Brna 7: Uměleckohistorické památky. Historické jádro. První. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. 889 s. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4. info
 • ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka. JAN, Libor: Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2013. 1071 s., 86 s. barev. obr. příl. (rec.). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 1 s. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 29, č. 1. ISSN 1211-6068. info
 • FLODROVÁ, Milena a Zdeněk MÜLLER. Staré Staré Brno : vyprávění o minulosti nejstarší části města Brna : pohled historika a architekta. 2. upr. vyd. [Brno]: EXPO DATA, 2013. 278 s. ISBN 9788072932863. info
 • FLODROVÁ, Milena. Brno v proměnách času :(malá zamyšlení). Brno: Šimon Ryšavý, 2003. 121 s. ISBN 80-86137-79-1. info
 • FLODROVÁ, Milena. Konvent sester alžbětinek v Brně, 1749-1999. Edited by Libor Jan. 1. vyd. Brno: Konvent sester alžbětinek v Brně, 1999. 35 s. : il. info
 • FLODROVÁ, Milena. Brněnské hřbitovy :průvodce po jejich historii, čestných hrobech města Brna, památkově chráněných náhrobcích a vojenských pohřebištích. Brno: Rovnost, 1992. 95 s. ISBN 80-901354-3-9. info
Výukové metody
Organizační setkání, diskuse, rešerše, realizace exkurze, prezentace.
Metody hodnocení
Studenti zapsaní v kurzu se budou podílet na: a) výběru místa exkurze b) skupinově přípraví návštěvu na vybrané lokalitě, či ve zvoleném náboženském společenství ve spolupráci s odpovědnými osobami c) účast na min. 4 exkurzích ze 6 d) v závěru kurzu absolvují test prověřující základní znalosti o navštívených lokalitách. Odrážky a-c představují podmínky k úspěšnému ukončení kurzu. Hodnocení kolokviem bude uděleno na základě závěrečného testu, který bude sestávat z 20 otázek, nutno je odpovědět správně alespoň na 60% z nich.
Informace učitele
Exkurze budou probíhat na různých místech v Brně, prosím počítejte s tím ve svém rozvrhu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/RLB536