DSBcB027 Nelítostný svět: práce, násilí a smrt ve starověké římské společnosti

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Antošovská (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 8:00–9:40 A21
Předpoklady
( SOUHLAS ) && (! DSBcB27 Nelítostný svět )
*** UPOZORNĚNÍ *** Předmět je pod tímto kódem vypisován výlučně pro studenty imatrikulované v roce 2018 anebo v letech předchozích. Všichni ostatní zájemci si zapisují předmět již pod novým kódem DSBcB27.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má za cíl přiblížit studentům odvrácenou tvář antického světa a realitu běžného života. Součástí bude i práce s primárními texty k jednotlivým tématům za účelem přiblížení perspektivy antického občana a procvičování schopnosti studenta analyzovat historické prameny.
Výstupy z učení
Studenti získají praktickou zkušenost s prací s primárními texty a analýzou historických pramenů, které procvičí v závěrečné eseji, spolu se schopnostmi interpretace, argumentace a písemných dovedností.
Osnova
 • Práce, násilí a smrt patří k základním fenoménům každé lidské společnosti, ale jejich vnímání a význam se pro každou společnost liší. Jaká byla koncepce práce v římské společnosti? Jak se lišil – koncepčně i fakticky – pracovní svět a trávení volného času elitní vrstvy společnosti a prostých lidí, dospělých i dětí, svobodných i otroků? Co víme o vnímání, funkci a stíhání násilí ve společnosti, u které bylo oblíbenou formou zábavy veřejné zabíjení? A konečně, jak byly vnímány umírání a smrt, jimž byl člověk vystaven vzhledem k vysoké úmrtnosti již od útlého věku a mnohem častěji, než dnes?
 • 1) Idea práce a profese (přístup k manuální x intelektuální práci, pohled elitní společnosti a „profese“ horních vrstev společnosti, koncept „volného času“)
 • 2) Mlčící většina: dřina od dětství po stáří (od vyučení, město x venkov, svobodní x otroci)
 • 3) Brutalita kolem: násilí na veřejnosti (zločin a trest, hry, války)
 • 4) Násilí v domácnosti: hranice akceptovatelného fyzického trestání a brutality
 • 5) Na cestě ke smrti: zdraví, nemoc a umírání
 • 6) Kultura a vnímání smrti a zásvětí
Literatura
 • viz studijní materiály a doporučená literatura na základě vybraného tématu
 • The murder of Regillaa case of domestic violence in antiquity. Edited by Sarah B. Pomeroy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007. 249 p. ISBN 0674025830. info
 • NUTTON, Vivian. Ancient medicine. London: Routledge, 2005. xiii, 486. ISBN 0415368480. info
 • Rome at warfarms, families, and death in the Middle Republic. Edited by Nathan Stewart Rosenstein. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004. x, 339 p. ISBN 0807828394. info
 • Spectacles of death in ancient Rome. Edited by Donald G. Kyle. New York: Routledge, 1998. xii, 288 p. ISBN 0415096782. info
 • Geschichte des privaten Lebens. Edited by Paul Veyne - Holger Fliessbach. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1989. 621 s. ISBN 3100336313. info
Výukové metody
Přednáška, četba primárních textů a jejich interpretace
Metody hodnocení
Aktivní účast; esej na vybrané téma
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.