FAVMKa090 Filmová kritika

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Pavlík (přednášející)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 5. 10. 14:00–17:40 C34, So 19. 10. 14:00–17:40 C34, So 30. 11. 14:00–17:40 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 43 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/43, pouze zareg.: 0/43
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs filmové kritiky bude usilovat o propojení teorie a praxe. Na jedné straně představí různé přístupy k filmové kritice a typy kritického psaní, a to včetně teoretického uvažování o kritice. Na straně druhé budou studenti odevzdávat recenze či kritické texty, které prověří jejich formulační, argumentační nebo stylistické dovednosti. Cílem kursu je rozšířit povědomí studentů o filmové kritice, jejích tradicích a možnostech, stejně jako zdokonalit jejich vlastní psaný projev.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen:
- orientovat se v různých tradicích filmové kritiky a jejich představitelích
- písemně se vyjádřit v různých žánrech kritického psaní
Osnova
 • Úvod do filmové kritiky
 • Kritéria hodnoticích soudů
 • Impresionistická kritika
 • Interpretace
 • Popis
 • Recenze pro populární časopis
 • Recenze pro specializovaný magazín
 • Novinová recenze
 • Webový komentář
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Oko. srdce, mozek, pero a pěst. Emiprické poznámky před deštivou komnatou. Cinepur. Sdružení přátel Cinepuru, 2015, roč. 21, č. 100, s. 62-64. ISSN 1213-516X. info
  neurčeno
 • CIESLAR, Jiří. Kočky na Atalantě. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2003. 572 s. ISBN 80-85883-89-9. info
 • BORDWELL, David. Making meaning : inference and rhetoric in the interpretation of cinema. 1st Harvard University Press. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991. xvi, 334. ISBN 067454336X. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, individuální sledování filmů, domácí práce
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: kritické texty, summary povinné četby, aktivita v hodině
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.